Ösans Nedre FVO

Teckenförklaring för kartan

 Kartpunkter

 Fågelskyddsomr.

Andra fiskeområden i närheten av Ösans Nedre FVO

Lången
Ymsen
Emten (Ämten) och Flämsjön
Baltak
Skärvalången, Bysjön, Eggbysjön och Vagnsjön
Örlen
Hökensås

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se