Ymsens FVOF

 

Ymsen

  Västra Götalands län / Mariestad kommun.
Ymsen är en 1300 ha stor slättsjö kringgärdad av skogs- myr- och jordbruksmark. Här får besökaren tillgång till en rofylld fiskemiljö. Det finns anslutningar från allmän väg på flera platser och båt finns att hyra.
Max. djup ca 4 m. Bottnen består i huvudsak av lera med inslag av hårdbotten i strandzonen.
Isen lägger sig tidigt så vinterfiske med pimpel är populärt. Sommartid är mete den fiskemetod som oftast ger utdelning.
Det finns minst 12 fiskarter i sjön. De vanligaste är gös, gädda, abborre, mört, gers och
braxen
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Gös


Rikligt

Braxen


Rikligt

Gärs


Rikligt

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Ål


Vanlig

Abborre


Normalt

Lake


Normalt

Björkna


Normalt

Sutare


Lite

Signalkräfta


Sällsynt

Asp


Sällsynt
 

Ymsens FVOF

Organisationsnummer: 866000-3636

Vi är ca 30 privata fiskerättsägare. Vi säljer fiskekort lokalt samt arrenderar ut ålfisket i sjön.

Välkommen att besöka vår egen hemsida !
http://www.skaraborgsfiske.se/ymsen

Kundnummer: 912, Område: 872.

Kontaktpersoner

Bertil Henkow
070 - 665 15 88  
  

Fiskeområden i närheten av Ymsens FVOF

Tidans nedre fiskevårdsområde
Ösan
Lången
Viken
Örlen

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.