Vikens FVOF

 

Viken

  Västra Götalands län / Töreboda och Karlsborg kommun.

Sjön Viken är Göta Kanals högsta punkt, 91,5 meter över havet. Vattnet är av hög kvalitet med tillflöde från Unden och Örlen. Medeldjupet ligger mellan 10-15 m. Maxdjupet är 30m.

Bra bestånd av gädda, abborre, gös, lake, vitfisk samt vätteröring på tillväxt efter några omgångar inplantering.

Båtramper finns vid Tåtorp, Beateberg, Brosundet, Näs och Sätra.

 

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Behöver ej lösa fiskekort, men måste ändå följa det regler som gäller för fiskekort.

Fiskarter


Gös


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Lake


Vanlig

Gärs


Vanlig

Nors


Normalt

Björkna


Normalt

Öring


Lite

Sutare


Lite

Asp


Sällsynt
 

Vikens FVOF

Fiskevårdsområdesförening med cirka 280 stycken fiskerättsägare.

Organisationsnummer: 802601-2123

Kundnummer: 470, Område: 430.

Kontaktpersoner

Ordförande:
Anders Nilsson
0736 - 77 01 19
  
  

Fiskeområden i närheten av Vikens FVOF

Örlen
Gällsjön
Kyrksjön
Gårdsjön, Narven och Långtjärn
Bottensjön

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.