Järbo SFK

 

Järbo SFK Djuptjärn och Svarttjärn

  Gävleborgs län / Sandviken kommun.

Två sjöar i skogsområde med kontinuerlig inplantering av ädelfisk, där en av sjöarna är endast för flugfiske.
Båda sjöarna har fiskeplatser och vindskydd samt utedass där även vedsäckar finns till försäljning.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Järbo SFK.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Målsman måste ha tagit del av och godkänt gällande fiskeregler och föreskrifter.

Fiskarter


Regnbåge


Rikligt

Mört


Normalt

Gädda


Sällsynt

Öring


Sällsynt
 

Järbo SFK

Logo Järbo SFK

Klubben bildades 4 April 1969 och ska främja friluftsliv och fiske för barn och äldre samt handikappade.

Organisationsnummer: 802444-2090

Kundnummer: 3460, Område: 3522.

Kontaktpersoner

Nils-Olov Aspgren
0762 491 655
   

Fiskeområden i närheten av Järbo SFK

Järbo FVOF
Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten
Vallbyåns
Härnen, Holmsjön, Långsjön m fl vatten
Öjaren m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.