Ulvsta FVOF

 

Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten

  Gävleborgs län / Ockelbo Kommun.

Ädelfisk

 • Liss-Tansen: regnbåge, mindre bäckröding.
  Vindskydd, eldningsplats, handikappbrygga och husvagnsplatser.
 • Stora Rönnåstjärn: regnbåge, öring.
  Vindskydd och eldningsplats.
 • Hötjärn: regnbåge.
  Vindskydd och eldningsplats.
 • Lilla Mörttjärn: öring.
  Vindskydd och eldningsplats.


Övriga fiskevatten

 • Bysjön: gädda, abborre.
 • Mångeln: gädda, abborre och gös.
 • Stora och Lilla Rännsjön: gädda, abborre.
 • Vallsjön: gädda, abborre och gös.
 • Pålsjön: gädda, abborre.
 • Hammarsjön: gädda, abborre.
 • Testeboån: lokala bestånd av öring och harr kan finnas.


I området ingår även ett antal tjärnar där fiskebeståndet i huvudsak består av gädda och abborre.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Ulvsta FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Öring

Vanlig

Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn

Regnbåge

Vanlig

Stora Rönnåstjärn, Hötjärn

Bäckröding

Vanlig

Stora Rönnåstjärn, LissTansen

Abborre

Normalt

Övriga vatten

Gädda

Normalt

Övriga vatten

Mört

Normalt

Övriga vatten

Braxen

Normalt

Övriga vatten

Gös

Lite

Övriga vatten

Harr

Lite

Testerboån

Lake

Lite

Lilla Mörttjärn, Övriga vatten

Ål

Lite

Övriga vatten

Havsöring

Sällsynt

Testerboån
 

Ulvsta FVOF

Organisationsnummer: 885501-2335

Ulvsta FVO ligger väster i Ockelbo kommun runt Rönnåsen.
Föreningen arbetar för att vårda fisket för vår och kommade generationer.

Kundnummer: 488, Område: 448.

Kontaktpersoner

Johan Blomquist, ordförande:
073 - 557 04 65

Dennis Berg, tillsyn:
070 - 212 88 94  

Filer för nedladdning


Karta_Ulvsta_Fiskeomrade.pdf

Fiskeområden i närheten av Ulvsta FVOF

Valkalampi, Måcksjö-Ljustjärn, Abborrtjärn, Holmsjö-Ljustjärn, Ritjärn, Jädraån, Lillån
Åmots FVO
Byströmmen
Öjaren m fl sjöar
Borrsjöån

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.