Lilla Le FVOF

 

Lilla Le, Timmertjärn

  Västra Götalands län / Dals Ed kommun.

Lilla Lee är en dödissjö utan naturlig utlopp med branta stränder och mycket gott
siktdjup. Sjön ligger på 133 m.ö.h. och 33,1 m över sjön Stora Le. De djupaste delarna
av sjön ger förutsättningar för röding.
Goda bestånd av Gädda, Abborre och Mört. Sparsamt med Siklöja och Röding.Fiskeförbud 1 oktober – 20 december pga rödinglek.
Endast elmotorer är tillåtna.
All fordonstrafik på isen är förbjuden.
Kräftpest slog 2015 ut hela beståndet av flodkräfta. Ny inplantering har skett 2020.

Detta är ett flodkräftvatten. Tänk på detta:
• Det är förbjudet att olovligen flytta eller plantera ut kräftor eller fisk
• Använd inte fisk från annat vatten som bete
• Desinficera alltid fångstredskap, båtar eller annan typ av utrustning som har använts i ett annat vatten
• Desinficering sker genom att torka till fullständig torrhet, kokning, frysning eller tvätt med T-röd
• Påträffar du döda eller sjuka kräftor, anmäl det till Länsstyrelsen direkt: vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00

 

Lilla Le FVOF

Lilla Lee FVO bedriver vård i och runt sjön Lilla Lee och Timmertjärn.

Detta är ett flodkräftvatten. Tänk på detta:
• Det är förbjudet att olovligen flytta eller plantera ut kräftor eller fisk
• Använd inte fisk från annat vatten som bete
• Desinficera alltid fångstredskap, båtar eller annan typ av utrustning som har använts i ett annat vatten
• Desinficering sker genom att torka till fullständig torrhet, kokning, frysning eller tvätt med T-röd
• Påträffar du döda eller sjuka kräftor, anmäl det till Länsstyrelsen direkt: vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00

Organisationsnummer: 862000-5481

Kundnummer: 1034, Område: 997.

Kontaktpersoner

Robert van Brakel  


  

Filer för nedladdning


Kraftskylt_flodkraftvatten.pdf

Djupkarta

Fiskeområden i närheten av Lilla Le FVOF

Kommunfiskekort Dals-Ed
Sågtjärnens FVOF
Västra Örekilsälvens FVOF
Östra Örekilsälvens FVOF
Vångsjöns FVOF

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.