Landskapets fastighetsverk

 

Mariehamnskortet

  Åland / Maarianhaminan kaupunki (Mariehamn) kommun.

Mariehamnskortet berättigar till fiske inom angivet område där merparten av fiskevattnet finns i Mariehamns Stads direkta närhet. Lösande av Mariehamnskortet berättigar samtidigt till fiske på landskapets fiskekortsområden.

Mariehamnskortet är ett lättillgängligt fiskevattenområde beläget inomskärs med både vassträckor, grynnor och holmar som lämpar sig bäst från båt, men även i viss mån från land. Fråga Visit Åland var det finns lämpliga fiskesträckor från land. 

Allmän sjösättningsramp finns i Östra hamn, Nabbens småbåtshamn och i Korrvik. Vattnet lämpar sig för fiske efter gädda, abborre och i viss mån öring, sik och gös.

 För mer information, se iFiske.ax (separat site)
 

Landskapets fastighetsverk

Organisationsnummer: 2734625-5

Landskapets fastighetsverk, eller Fastighetsverket, har besittningsrätt över den största delen av landskapet Ålands fasta egendom i form byggnader, mark, skog och vatten. Fastighetsverkets huvuduppgift är att förse landskapets verksamheter med lämpliga fastigheter och därutöver hyra ut på marknaden eller avyttra fastigheter.

Fastighetsverket är Ålands största vattenägare som förvaltar och utvecklar 26 procent av Ålands vattenområden. Fastighetsverket hanterar fiskerätter för yrkes- och fritidsfiske och ansvarar för övervakning av landskapets vatten. Fastighetsverket förmedlar även Mariehamnskortet åt Mariehamns Stad.

Kundnummer: 1202, Område: 1202.

Kontaktpersoner

Stefan Rumander:
+3584575536641  

Fiskeområden i närheten av Landskapets fastighetsverk

Landskapets fiskekortsområden
Vesterkalmare bys fiskevatten
Lemböte
Kungsö
Hammarudda

Anslutna fiskeområden i Åland
 Din varukorg är tom.