Dorotea Övre Allmänning

 

Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten

  Västerbottens län / Dorotea Kommun.

De flesta vatten ligger lätt tillgängligt vid väg vägen mot Borgafjäll. Båt får användas i sjöarna Väster-Rissjön, Mellan-Rissjön, Lövsjön samt Mevattnet. För att nå Mellan-Rissjön så tar man av till höger i byn Risbäck.

Området erbjuder ett intressant fiske där laxartad fisk förekommer i de flesta vatten. Fisket utgörs av ett varierat fjällnära fiske där större sjöar, tjärnar och strömmande vatten ingår. Röding och öring är de arter som är mest intressanta men det förekommer även abborre, lake och sik inom området.

Området är trevligt både sommar som vinter med ett varierat och trevligt fiskeutbud. Lövsjön är ett trevligt pimpelvatten som ligger nära Borgavägen. Medelvikten på rödingen är inte så hög men den finns i stor mängd. I Lövsjön finns även öring, sik och abborre att fiska efter. Nedströms Lövsjön ligger Mevattnet som också är ett trevligt pimpelvatten där medelstorleken på fisken är större. Dock är sjön mer svårfiskad. Västerrissjön är en vacker sjö med öring och abborre som dominerande fiskar. Sjön fiskas bäst under sommaren med spinnspö eller flugspö. Mellanrissjön som ligger nedströms Västerrisssjön är en relativt djup sjö där rödingen trivs. Korpån mellan Lövsjön och Mevattnet är en fin öringsträcka, så där kan man stundtals fånga riktigt fin öring. Där ån rinner ut i Mevattnet står det ofta fin sik.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Öring

Vanlig

Röding

Vanlig

Abborre

Normalt

Sik

Normalt

Lake

Normalt
 

Dorotea Övre Allmänning

Kundnummer: 3026, Område: 3031.

Kontaktpersoner

Urban Ekskär:


  

Filer för nedladdning


Fiskekarta

Fiskeområden i närheten av Dorotea Övre Allmänning

Risede FVOF
Lidsjöbergs FVO
Långseleån
Storvattnet, Lillvattnet, Gårdstjärn mfl
Vattudalen

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.