Risede FVOF

  • Foto: Stefan Lind
 
  Jämtlands län / Strömsund kommun.

Inom området finns 4 sjöar och ett 30-tal tjärnar, i samtliga vatten finns öring, röding och i vissa även abborre.

Riseden är utomordentligt flugfiskevatten där öring av varierande storlek kan fås. Fiskevårdsområdet gränsar i väster mot Jougdadalens naturreservat. I området finns ett antal vindskydd med grillplats.

Fisketips 
Sommartid är fisket är som bäst från midsommar och framåt i samtliga vatten. Kläckning av dagsländor "rock" brukar ge extraordinärt torrflugefiske kring midsommar. Alla imitationer av sjösandslända är gångbara. Små spinnare och vobbler fungerar bra vid fiske i sjöar och tjärnar.

Vintertid är det pimpelfiske efter röding och öring som ger bästa fångstchanserna strax efter isläggning och fram till sen vårvinter.

Tillgänglighet
Området är väl skyltat och dessutom delas hänvisningskartor ut. En stor del av tjärnarna är lättillgängliga efter bilväg. En av tjärnarna, Skröveltjärn är handikappanpassad med rullstolsramp.
Båttransport mellan Klumpvattnet och Yttre Långvattnet.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Risede FVOF.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Öring


Vanlig

Röding


Vanlig

Abborre


Normalt
 

Risede FVOF

Området ingår även i Frostvikenkortet.

Organisationsnummer: 893201-7893

Kundnummer: 801, Område: 761.

Kontaktpersoner

Mattias Strid
0730 - 36 05 30

Boende och service:
Boende i Risede:
Olle Lindh:
0670 - 760 12

Boende i Lidsjöberg:
Olof Karlsson 0705 - 61 75 13 
Gertrud Karlsson 0706 - 39 07 74.

Närmsta mack och matvarubutik finns i Strömsund eller Gäddede.  
  

Fiskeområden i närheten av Risede FVOF

Lidsjöbergs FVO
Svaningssjön, Stråken, Fågelsjön m fl
Svaningens Fritidsområde
Rajastrands
Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.