Nättrabyåns FVOF

 

Nättrabyån

  Blekinge län / Karlskrona kommun.

Välkommen till fiske och naturupplevelser i och runt Nättrabyån. I ån finns många skyddsvärda arter bland annat öring, sik, nejonöga, flodkräfta, och flodpärlmussla. I vattensystemet förekommer också fiskberoende fåglar som storlom, fiskljuse, häger och häckande kungsfiskare, strömstare och forsärla. Fisket är uppdelat i 5 stycken pooler med olika fiskemetoder och fiskeredskap. Det finns både forsande och lugnflytande vatten. Fisket är inriktat på havsöring, gädda, id, abborre men det finns fler fiskarter.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Barn och ungdomar upp till och med 16 års ålder tillåts fiska gratis med spinn, metspö eller flugspö på sträckan söder om bron vid kyrkan till Åslättens båtplats respektive Vrängö brygga. Pool nr 6, utan att lösa fiskekort.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Havsöring


Normalt

Id


Normalt

Öring


Lite

Braxen


Lite

Sik


Lite

Sarv


Lite

Sutare


Lite

Ål


Lite

Gös


Sällsynt

Lax


Sällsynt

Flodkräfta


Sällsynt

Lake


Sällsynt

Skrubbskädda


Sällsynt
 

Nättrabyåns FVOF

Nättrabyåns fiskevårdsområdesförening skall verka för att utveckla fiske och biotopvård i Nättrabyån genom att vara lyhörd och långsiktig. Föreningen bildades år 1984 med syfte att samordna fiskevård och fiske i Nättrabyån.

Organisationsnummer: 802600-3932

Kundnummer: 3160, Område: 3197.

Kontaktpersoner

Roberth Zackrisson
073-4277397  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Nättrabyåns FVOF

Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg
Alljungen
Lindwallska sjön
Nävrasjön
Listersjön och Sännen

Anslutna fiskeområden i Blekinge län
 Din varukorg är tom.