Norra Kornsjöns FVO

 

Norra Kornsjön

  Västra Götalands län / Dals Ed kommun.

Mycket god tillgång till betesfisk, bl.a. i form av en stabil population av siklöjja, i kombination med ett lågt fisketryck har gynnat tillväxten av sjöns predatorer. Provfiske med nät och fiskares erfarenheter har visat att det finns mycket stora individer av både abborre och gädda i sjön. Sedan 2005 har här tagits många gäddor över 100 cm. 2008 togs en gädda på 14 kg, 125 cm. God tillgång för den som fiskar med båt med iläggningsramp och parkering för bil och trailer. Ett flertal rastplatser med vind-/regnskydd och grillplats finns på olika platser i sjön. I Kornsjö finns under sommaren kiosk med gästbrygga.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Siklöja


Rikligt

Ål


Lite

Öring


Sällsynt
 

Norra Kornsjöns FVO

Norra Kornsjön ligger i Enningdalsälvens avrinningsområde inom Dals-Eds kommun i Västra Götalands län samt Haldens kommun i Östfold fylke Norge.

Organisationsnummer: 802600-5135

Kundnummer: 367, Område: 328.

Kontaktpersoner  

Fiskeområden i närheten av Norra Kornsjöns FVO

Mellan-Kornsjöns FVOF
Skottesjöns FVOF
Södra Kornsjön
Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen.
Rävmarkens FVOF

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.