Bullarens FVOF

 

Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen.

  Västra Götalands län / Tanum och Munkedal kommun.

Bullaresjöarna är Bohusläns största sjöar och uppfyller 30 km av den 10 mil långa sprickdal som sträcker sig från Halden vid Idefjorden i norr till Gullmarsfjorden i söder.

Norra Bullaresjön är med sina 39 meter en av de djupaste sjöarna i länet.

Södra Bullaresjön har ett största djup av 26 meter. Avrinningen från Bullaresjöarna sker norrut via den norska Enningdalsälven till Idefjorden.

I Bullaresjöarna finns följande fiskarter: abborre, gädda, mört, braxen, sarv, benlöja, nors, sik, siklöja, ål, elritsa, öring och lax.

Bullarens fiskevårdsområde omfattar Norra och Södra Bullaresjön, Aspen, Busjön och Stärkelandshöjden.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Bullarens FVOF.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Mört


Normalt

Lax


Normalt

Braxen


Normalt

Sik


Normalt

Nors


Normalt

Sarv


Normalt

Siklöja


Normalt

Ål


Lite
 

Bullarens FVOF

Föreningen förvaltar fisket i Bullarens fiskevårdsområde.
Samordnar fiskets bedrivande och vattenvård, beaktar de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt åt allmänheten.

Organisationsnummer: 855900-2145

Kundnummer: 661, Område: 621.

Kontaktpersoner

 

Niklas Wikström 0737659619   
  

Fiskeområden i närheten av Bullarens FVOF

Norra Kornsjön
Mellan-Kornsjöns FVOF
Södra Kornsjön
Hornboresjön FVO
Skottesjöns FVOF

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.