Norsjö SFK

 
  Västerbottens län / Norsjö kommun.

NSFK Flugfiske
Norsjö SFK har 4 flugfiskevatten som är öppna 15 maj - 30 september och kräver ett eget fiskekort.

N. Hackestjärn: http://www.norsjosfk.se/catch/brun_hacken/n.hackestjarn.htm
Brunträsken:http://www.norsjosfk.se/images/textPartBackGround.gif
Stenträsket:http://www.norsjosfk.se/images/textPartBackGround.gif
Malån:http://www.norsjosfk.se/images/textPartBackGround.gif
(Övre Krokforsen-Mönnforsen)

Förutom klubbens egna vatten med inplanterad öring, regnbåge och röding
och de sträckor som klubben sköter i Malån & Skäppträskån med grov öring och harr kan fiske efter följande arter också rekommenderas:
Övrigt fiske i kommunen:
Förutom klubbens egna vatten med inplanterad öring, regnbåge och röding
och de sträckor som klubben sköter i Malån & Skäppträskån med grov öring och harr kan fiske efter följande arter också rekommenderas:
Gädda:
Både Norsjö och Malå har ett antal större sjöar och vattenmagasin som
för grov gädda som kan fångas både på spinn och på fluga.
De allra flesta mindre sjöar har dessutom god tillgång på gädda i 2-3 kg storlek.
Abborre:
Du kan hitta MYCKET grov abborre i många av våra sjöar, fiskar på över 1 kg inte särskilt ovanligt. De kan fiskas både på isen under senvåren (april) och spinnfiskas under sommaren med lätt utrustning.
Norsjön, Mensträsket är ett par sjöar med grov fisk.
Lake:
I de stora vattenmagasinen i Skellefteälven fångas varje år mycket stor fisk, detta är dock ett fiske som är nära nog outnyttjat, med största säkerhet kan fiskar i rekordstorlekar finnas här. Trots ett mycket sparsamt fiske så fångas många fiskar över 4 kg varje år på pimpel. Stor fisk finns även i många av de stora sjöarna.
Braxen:
I området kring Bjursele/Pjäsörn finns ett antal vatten och vattendrag med stor braxen. Bland dem kan vi nämna Bjurselån, Braxenträsket, Lidsträsken m.fl.Sik:
Kring midsommartid har sikfisket sin höjdpunkt i ett flertal sjöar i Malå och Norsjö.
Här krävs i många fall båt eller flytring men i gengäld kan du få ett fiske som du aldrig upplevt tidigare med sik som uppför sig som öring.
Med stora bruna eller svarta torrflugor kan du inte misslyckas, de hugger vilt!

För dig som inte flugfiskar är även spinnfiske med små spinnare effektivt.
Några sjöar som rekommenderas speciellt är BRUNTRÄSKET, vid Malå och BREDTRÄSKET som ligger c:a 1,5 mil söder om Glommersträsk vid Norrbottensgränsen.
I Bredträsket kan du fiska från land eftersom den till stor del består av sandstränder där du kan vada 15-20 meter utan problem, fisken kommer dessutom in ända mot land, här finns även harr, öring och röding.
I strömmande vatten måste Stensundsforsen i Sorsele besökas, mycket grov sik i otroliga mängder! Bästa tid 20/7 - 20/8, nattfiske!
Här finns även en av landets bästa harrfiske. MISSA INTE DETTA!
Till detta finns givetvis även andra vatten både sjöar och strömmande vatten med harr och öring men på grund av mycket hårt fisketryck så är kvalitén blandad.
Både Malå SFK och Norsjö SFK arbetar hårt med att ändra lokalbefolkningens fiskesätt där "kaggfisket" varit mycket utbrett. Genom de pågående försöken i Malån/Skäppträskån börjar vi se att våra vatten ger precis lika stor fisk som på andra ställen där fisket regleras, litet uttag ger stor fisk.

Glädjande är därför den nya syn på sportfiske som utbreder sig även bland lokalbefolkningen att våra strömmande vatten är allt för värdefulla för att använda till att fylla frysboxen med, i dessa bör det mesta av det som fångas sättas tillbaka.
De "put and take" vatten som finns är då de vatten där alla kan fånga sin matfisk utan att förstöra en naturlig stam av vild fisk.
Nu finns vi även på Facebook:  https://www.facebook.com/norsjosfk


Fiskarter


Gädda


Normalt

Harr


Normalt

Sik


Normalt
 

Norsjö SFK

Organisationsnummer: 894701-8043

Kundnummer: 3404, Område: 3461.

Kontaktpersoner

Steve Björk
0702 - 32 40 19  

Filer för nedladdning


flugfiske_2022_oversiktskarta.pdf

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Norsjö SFK

Åman Åmsele
Kvammarn, Gissträsk, Lillholmträsk
Stensele Fvo
Granträsket, Fäbodträsket, Kalvträsket, Grubbträsket
Bjursele

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.