Yxskaftkälens FVOF

  • Stortjärnen
 

Öjån, Hans-Ersa-Stortjärnen, Skarpabbortjärnen m fl vatten

  Jämtlands län / Strömsund och Krokom kommun.

Genom Yxskaftkälens Fiskevårdsområde rinner en stor del av Öjån som är ett av Ammeråns viktigaste biflöden.

Här fiskar du harr och öring i en oreglerad å med fina sel och strömmar. Inom fiskevårdsområdet finns även flertalet tjänar av varierande storlek med stor mängd abborre och i vissa fall gädda.

Öjån och vissa tjärnar är lättillgängliga från byn Yxskaftkälen och olika skogbilsvägar. Vintertid är flertalet av tjärnarna lättillgängliga via skoterspår/led.

Skarpabborrtjärnen och Stortjärnen är put and take vatten. Vid Skarpabbortjärnen finns en brygga som är tillgänglighetsanpassad. Vid båda finns det vindskydd. I nuläget finns det ingen fisk utsatt och båda vattnen ingår för tillfället i det generella årskortet.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Yxskaftkälens FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Målsman måste ha tagit del av och godkänt gällande fiskeregler och föreskrifter.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Harr


Vanlig

Gädda


Normalt

Öring


Lite

Mört


Lite
 

Yxskaftkälens FVOF

Organisationsnummer: 893201-8958

Kundnummer: 3136, Område: 3160.

Kontaktpersoner

Johan Hellberg
0706 - 01 11 54


  

Fiskeområden i närheten av Yxskaftkälens FVOF

Gåxsjön-Storån
Öjarssjöns, Öjån, Hundvågen m fl vatten
Öhns FVO
Bonäset-Risnäset-Äspnäs
Vattudalen

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.