Oksajärvi FVOF

 

Oksajärvi

  Norrbottens län / Kiruna och Pajala kommun.

Oksajärvi Fiskevårdsområde förvaltar fisket på 7 km av den klassiska laxälven Lainio älv, mellan kommungränsen Pajala/Kiruna och ön Väkkäräsaari. Fiskekortet gäller för båda sidor av Lainio älv, d.v.s. även den norra sidan av älven. Området omfattar forssträckan Taanikurkkio, där älven rinner genom ett vackert men ofta svårtillgängligt kanjonområde, och den mer lättfiskade forsen Väkkäräkoski nedanför selet. Just nedanför Oksajärvi fvos gräns i Väkkäräkoski driver duktiga fiskeguider det numera rikskända laxfisket Camp Onka. 

Sammanlagt finns inom Oksajärvis del av älven ca 5 km forsande / strömmande områden med fiskemöjligheter efter lax, havsöring och harr. Harr förekommer rikligt men sällan i riktigt stora storlekar. Fisk mellan 5-8 hg är vanligt men kilofiskar och större fångas varje sommar, inte sällan som bifångster på djupt fiskade laxflugor.

Lax är vanligare än man först kan tro. Området, framförallt Taanikurkkio, är svårfiskat för den ovane, men det står lax längs hela forssträckan och på forsnackarna, om man lyckas hitta och få ner en liten st 6-8 på ståndplatserna. På den grundare selsträckan nedanför Taanikurkkio och på forsnacken ovanför Väkkäräkoski sker oftast fisket från båt med svepande drag över grundområdena, på klassiskt Torneälvsmanér, men orädda vadare har setts kämpa sig ut vid lågvatten. I en annan tid och fiskekultur skedde ljusterfiske på de här områdena under mörka höstkvällar.

Havsöring har glädjande nog ökat de sista 10 åren och fångas allt oftare vid laxfisket, men det är få som riktar fisket i älven mot enbart öring. För att skydda lekbeståndet tillämpas ett s.k. fönsteruttag på öringen i älven med obligatorisk återutsättning av fisk mindre än 30 cm (för att skydda uppväxande öringungar) och större än 45 cm (lekfisk). Beståndet av havsöring i Lainio älv är på väg uppåt men behöver fortfarande behandlas varsamt. Riktiga sportfiskare tänker sig noga för innan man slår ihjäl och tar upp öring från älven.

I det långa selet mellan forsarna finns ett fint sikbestånd som under sommaren ofta kommer in mot stränder och forsnackar på kvällarna och då går att fånga både på fluga och med små spinnare. Kasta ett par meter ovanför vaken och vänta inte för länge. Siken går grunt i vattnet och rör sig ofta framåt.

Enstaka stora gäddor fångades tidigare i selet som bifångster vid laxfiske med nät, men nu var det länge sedan någon riktigt stor gädda fångades i älven. Är de borta eller handlar det snarare om bristen på riktiga gäddfiskare? 

Fiskevårdsområdet omfattar också ett 30-tal sjöar, några med inplanterad röding och öring, flertalet andra med bestånd av fin abborre och gädda. I flera av sjöarna finns också mindre bestånd av sällan fiskad och ofta grov lake (burbot). 

Välkommen till vildmarken!

Lainio älv:
Oksajärvi Fvof förvaltar fiskerätten i 7 km av den klassiska laxälven Lainio älv, mellan kommungränsen Pajala/Kiruna och ön Väkkäräsaari, samt i ett 30-tal sjöar, flera med inplanterad röding eller öring.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Sjöar, förekommer även i Lainioälven

Gädda


Vanlig

Sjöar, förekommer även i Lainioälven

Harr


Vanlig

Lainioälven

Bergsimpa


Vanlig

Lainioälven

Öring


Normalt

P&T-sjöar

Röding


Normalt

P&T-sjöar

Mört


Normalt

Sjöar

Havsöring


Normalt

Lainioälven

Lax


Normalt

Lainioälven

Sik


Normalt

Lainioälven

Lake


Normalt

Sjöar

Id


Sällsynt

Lainioälven

Stäm


Sällsynt

Lainioälven
 

Oksajärvi FVOF

Organisationsnummer: BD09816 Lantmäteriet

Kundnummer: 3362, Område: 3422.

Kontaktpersoner

Ingemar Perä


  

Fiskeområden i närheten av Oksajärvi FVOF

Lainio SFF
Lainioälven
Torneälv, Tärendöälv, Piilojärvi m fl vatten
Saittarova Lautakoski fiskevårdsområde
Keräntöjärvi FVO Keräntö- Hauta- Kukas- Naakajärvi

Anslutna fiskeområden i Norrbottens län
 Din varukorg är tom.