Östra Lägerns FVOF

 

Östra Lägern

  Östergötlands län / Ydre kommun.

Östra Lägern är en insjö i södra Östergötland på 1500 ha, med ett maxdjup c:a 30 m och med 52 öar.
Där finns ett rikt bestånd av insjöfisk såsom gädda, abborre, mört, sik, siklöja, lake, sutare och öring.

På Lanthandeln i Rydsnäs utmed väg 134 i sjöns södra ände, kan man köpa det mesta, bl.a. en djupkarta över sjön i vattentåligt utförande.

För bokning eller isättning av båt:

  • Boka båt ring Esbjörn +4670 323 95 11
  • Isättning av båt - ramp finns - ring Esbjörn +4670 323 95 11

Lunch . dagens rätt, serveras tidag - lördag mellan 11.30 och 14.30 på Restaurang Ryzätra. God mat!

För ytterligare information gå in på sjöns hemsida www.ostralagern.se

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 12 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Lake


Normalt

Sutare


Normalt

Siklöja


Normalt

Nors


Lite

Gärs


Lite

Öring


Sällsynt

Sik


Sällsynt

Sarv


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Östra Lägerns FVOF

Vi arbetar för att uppnå hög ekologisk status för Östra Lägern, vilket bl.a. inbegriper att säkerställa reproduktion av flodpärlmussla och anordnande av lekplatser för öring. 

Fria vattenvägar är nu i det närmaste färdigställda från Assjön via Västra och Östra Lägern genom Bulsjöån till Sommen, tack vare föredömliga insatser från Tranås Energi. Detta innebär bl.a. att vandingsfiskarnas genetiska material kan blandas, vilket undanröjer risken för inavel och degenerering. Idag (2023) återstår ett hinder vid Oppeby kvarn..Projekteringen är klar och avtal med markägaren vid dammen är undertecknat. Återstår tillstånd från markägare till tillfartsvägen. Ansökan för själva omlöpet beräknas kunna bli inlämnad under första kvartalet. Lite beroende på handläggningstiderna hos berörda myndigheter, kan arbetena efter godkännande komma igång under hösten. 

Organisationsnummer: 802427-1358

Kundnummer: 104, Område: 68.

Kontaktpersoner

För bokning av båt kontakta/For booking/renting a boat please call:
Esbjörn Henriksson: +46 70-323 95 11 eller/or Håkan Lindgren +46 70-674 08 19

Övriga frågor/Other questions:
Anders Åstrand
+46 70-539 66 43
  
  

Fiskeområden i närheten av Östra Lägerns FVOF

Sjöarp-Öasjön
Västra Lägern
Bulsjöån
Ydrefiske (3 föreningar)
Raklången

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.