Lännaholms FVF

  • gädda
 

Övre- och nedre Långsjön, Fjärden samt Lötsjön

  Uppsala län / Uppsala kommun.

Välkommen till Länna Fiskevårdförening. 

Föreningen, som bildades i mars 1944, är till för att främja och förbättra fisket i sjöarna kring Länna och Almungeöster om Uppsala. De sjöar som omfattas är följande: Lötsjön, övre Långsjön, Fjärden samt nedre Långsjön inom Almunge socken.
Föreningen arrangerar 4 fisketävlingar per år; pimpeltävling, angeltävling, metartävling och kasttävling.
Utöver fiske så sköter fiskeföreningen arrenderad mark vid dammluckan i lötsjön, där vi klipper gräs och håller rent.
Vi är för närvarande c.a 250 medlemmar.
Vi har ENDAST årskort till försäljning för de som bor inom postorterna Länna och Almunge.
Vid frågor kontakta Tobias Fundell - 0761 - 13 66 01

 

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Sarv


Normalt

Faren


Normalt

Björkna


Normalt

Lake


Lite

Sutare


Lite

Asp


Sällsynt
 

Lännaholms FVF

Fiskevård där föreningens medlemmar har rätt att fiska med handredskap i följande vatten: övre- och nedre Långsjön, Fjärden samt Lötsjön.
De som bor inom postorterna Länna och Almunge är välkomna som medlemmar i föreningen.

Organisationsnummer: 802502-5589

Kundnummer: 3343, Område: 3402.

Kontaktpersoner

   

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Lännaholms FVF

Sportfiskekortet Uppsala
Rastsjön
Skedviken
Gavellångsjön
Sigtuna FVF

Anslutna fiskeområden i Uppsala län
 Din varukorg är tom.