Skedvikens fvof

 

Skedviken

  Stockholms län / Norrtälje kommun.

Skedviken är belägen knappt fyra mil öster om Uppsala och en halvmil nordväst Rimbo samhälle. Den ligger i jordbruksbygd och har odlad mark inpå stränderna i väster, norr och öster. Det är bara i söder som sammanhängande skog börjar vid sjöstranden. Även om det finns bussförbindelser till dessa trakter är det en stor fördel om man har tillgång till egen bil. De delar som är lättast att nå från allmän väg är den norra, och västra. Dessa är udden vid Sörbodavikens strand (skogsväg från väster leder ner hit), Mörby ruin (nås från Fasterna kyrka), samt piren nedan Rånäs sjukhem

Sjön är grund och en ganska typisk slättsjö, även om vassen inte har en så omfattande utbredning. Vassen är mestadels begränsad till en bård längs stranden och sjöns form gör att Skedviken har en stor öppen vattenyta. I den sydligaste viken, Sörbodaviken, har vassen sin största utbredning och bildar här en bred bård längs den västra stranden. Sjön är grund och en ganska typisk slättsjö, även om vassen inte har en så omfattande utbredning.

Det finns inplanterad och fullvuxen gös. Dessutom gott om abborre,gädda och vitfisk.

Båt: Det finns ingen ramp att sjösätta båt i Skedviken. Mindre båtar kan nog bäras ned i Rånäs. Flytring rekomenderas.

Fåglar:
Skedviken är mest känd för den rikliga förekomsten av stor- och salskrakar under senhösten. Sjön är dock värd att besökas även vid andra tider av året. Förutom rastande sjöfåglar under vår och höst hörs rördrom i vassen och flera arter nattsångare längs stränderna under försommarnätterna.

Övrigt:
Skogsvägen ner till Sörbodaviken är enskild och du får inte köra på den utan ägarens tillstånd, även om bommen är uppfälld. Detsamma gäller vägen ner till Djurgården. Mörby ruin är privat egendom och får således inte beträdas om det inte uttryckligen står att det är tillåtet.


Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Ruda


Vanlig

Lake


Vanlig

Björkna


Vanlig

Gös


Normalt

Sarv


Normalt

Gärs


Normalt
 

Skedvikens fvof

Organisationsnummer: 802601-1976

Kundnummer: 3311, Område: 3371.

Kontaktpersoner

Fredrik Lundh
070-3479049


  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Skedvikens fvof

Gavellångsjön
Garnsvikens fvof
Drängsjön
Vällen
Singö FVOF

Anslutna fiskeområden i Stockholms län
 Din varukorg är tom.