Singö FVOF

 
  Stockholms län / Norrtälje kommun.

Området består av ca 4400 ha fiskevatten runt ett 20-tal öar och ett stort antal kobbar och skär. I området ingår Storträsket som är en insjö.


Fiskarter


Abborre


Normalt

Puckellax


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Havsöring


Normalt

Lax


Normalt

Braxen


Normalt

Sik


Normalt

Ruda


Normalt

Id


Normalt

Nors


Normalt

Lake


Normalt

Sutare


Normalt

Stensimpa


Normalt

Bergsimpa


Normalt

Gärs


Normalt

Siklöja


Normalt

Björkna


Normalt

Torsk


Normalt

Gös


Lite
 

Singö FVOF

Föreningen förvaltar fisket inom Singö FVO. Fiskevård bekostas genom inkomsterna från fiskekortsförsäljningen och bedrivs av föreningen genom utsättning av gösyngel och vassröjning, genom fisketillsyn och genom att 6 utvalda områden avsatts som särskilda föryngringsområden Backbyfjärden, Djupviken, Tranviksfjärden, Dalviken, Bodaviken, Ramsan och Själgrundet. Områdena är enligt lag fredade för allt fiske (även handredskapsfiske) mellan 1 april och 15 juni. Fredningsområdena framgår av bifogade kartor.

Organisationsnummer: 814400-8344

Kundnummer: 3486, Område: 3549.

Kontaktpersoner


Håkan Drevin 0706 36 81 45  

Filer för nedladdning


Fredningsområde

Karta

Fiskeområden i närheten av Singö FVOF

Drängsjön
Österåkers SFK Medlemsskap
Åkers Kanal, Trastsjön, Södersjön
Ytterby 4: (Ytterby FVF i Vaxholms Kommun)
Vaxholms FVOF samt Träsksjön

Anslutna fiskeområden i Stockholms län
 Din varukorg är tom.