Österåkers Sportfiskeklubb

 

Åkers Kanal, Trastsjön, Södersjön

  Stockholms län / Österåker kommun.

Åkers Kanal - Nedre delen
Kanalen erbjuder fiske i centrala Åkersberga efter diverse arter såsom olika vitfiskar (brax, mört, björkna, sarv osv), havssöring, gös, gädda, abborre, lake och asp. Medlemmar i ÖSFK erbjuds här fritt fiske och för gäster finns möjlighet att köpa dygns- eller veckokort. Fiskeförbud råder under perioden 15 september-31 december. Vissa sträckor, bl.a. runt Slussholmen och vid Smedbyåns utflöde, är fredade året runt. Hit tar man sig lätt med kommunala färdmedel.

Trastsjön och Södersjön
Dessa sjöar som är sammanbundna genom en kort å ligger i Trastsjöskogens natursköna området ca 10 min från centrala Åkersberga.I dessa sjöar lockar främst fiske efter arter som braxen, gädda, abborre, sutare och karp. För karp och sutare råder obligatorisk catch@release.

Utöver ovanstående fiskevatten ger medlemsskap i Österåkers Sportfiskeklubb utökad fiskerätt till olika skärgårdsvatten som hör till Österåkers kommun. Förutom fritt handredskapsfiske finns möjlighet till husbehovsfiske med nät, långrev och angel. Även viss möjlighet till trolling med elmotor enligt särskilda regler.

Medlemskap i Österåkers SFK

Fiskekort till Drängsjön

 

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gös


Vanlig

I Åkers kanal

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Löja/Benlöja


Vanlig

I Åkers kanal

Gädda


Normalt

Signalkräfta


Normalt

I Åkers kanal

Havsöring


Normalt

I Åkers kanal

Lake


Normalt

I Åkers kanal

Sarv


Normalt

I Åkers kanal

Sutare


Normalt

Trastsjön, Södersjön. Catch & release gäller. Hanteras varsamt vid avkrokning. Andvändning av karpmatta rekomenderas

Björkna


Normalt

I Åkers kanal

Id


Lite

I Åkers kanal

Ål


Lite

I Åkers kanal. Skall återutsättas vid fångst

Asp


Lite

I Åkers kanal (rödlistad art, varsam hantering och återutsättning vid fångst gäller)

Gräskarp


Lite

Trastsjön, Södersjön. Catch & release gäller. Hanteras varsamt vid avkrokning. Andvändning av karpmatta rekomenderas

Karp


Lite

Trastsjön, Södersjön. Catch & release gäller. Hanteras varsamt vid avkrokning. Andvändning av karpmatta rekomenderas

Sill / Strömming


Lite

I Åkers kanals utflöde periodvis
 

Österåkers Sportfiskeklubb

Logo Österåkers Sportfiskeklubb

Österåkers Sportfiskeklubb startade sin verksamhet 1943 och är idag en av landets större fiskeklubbar/föreningar med nästan 600 medlemmar.

Sportfiskeklubben förvaltar samt har tillsynen av Österåkers kommuns fiskevatten men även av andra arrenderade vattenområden. Vattnen omfattar bl.a. skärgårdsvatten samt Drängsjön, Trastsjön, Södersjön och nedre delen av Åkers kanal. I Drängsjön bedrivs put&take-fiske efter ädelfisk.

Klubben bedriver fiskevård och fisketillsynsverksamhet i de förvaltade vattnen.

Vi är även godkända av Länstyrelsen i Stockholms län sedan 1996 att bedriva fisketillsynskurser.

Organisationsnummer: 816400-1623

Kundnummer: 1011, Område: 970.

Kontaktpersoner

Joakim Jonsson
073 - 506 50 30

Jan Höglund
070 - 540 68 19
  
  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Österåkers Sportfiskeklubb

Österåkers SFK Medlemsskap
Drängsjön
Garnsvikens fvof
Ytterby 4: (Ytterby FVF i Vaxholms Kommun)
Singö FVOF

Anslutna fiskeområden i Stockholms län
 Din varukorg är tom.