Österåkers Sportfiskeklubb

 

Åkers Kanal, Trastsjön, Södersjön

  Stockholms län / Österåker Kommun.

Åkers Kanal - Nedre delen
Kanalen erbjuder fiske i centrala Åkersberga efter diverse arter såsom olika vitfiskar (brax, mört, björkna, sarv osv), havssöring, gös, gädda, abborre, lake och asp. Medlemmar i ÖSFK erbjuds här fritt fiske och för gäster finns möjlighet att köpa dygns- eller veckokort. Fiskeförbud råder under perioden 15 september-31 december. Vissa sträckor, bl.a. runt Slussholmen och vid Smedbyåns utflöde, är fredade året runt. Hit tar man sig lätt med kommunala färdmedel.

Trastsjön och Södersjön
Dessa sjöar som är sammanbundna genom en kort å ligger i Trastsjöskogens natursköna området ca 10 min från centrala Åkersberga.I dessa sjöar lockar främst fiske efter arter som braxen, gädda, abborre, sutare och karp. För karp och sutare råder obligatorisk catch@release.

Utöver ovanstående fiskevatten ger medlemsskap i Österåkers Sportfiskeklubb utökad fiskerätt till olika skärgårdsvatten som hör till Österåkers kommun. Förutom fritt handredskapsfiske finns möjlighet till husbehovsfiske med nät, långrev och angel. Även viss möjlighet till trolling med elmotor enligt särskilda regler.

Medlemskap i Österåkers SFK

Fiskekort till Drängsjön

 

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Regnbåge

Rikligt

Drängsjön

Öring

Vanlig

N/Drängsjön som put & take. V/Åkers kanal under höstvandring/lektid

Mört

Vanlig

I samtliga våra vatten

Braxen

Vanlig

Samtliga av våra vatten

Löja/Benlöja

Vanlig

Drängsjön, Åkers kanal

Abborre

Normalt

N/Drängsjön, Trastsjön, Södersjön. V/Åkers kanal

Gädda

Normalt

N/Drängsjön. V/Åkers kanal, Trastsjön, Södersjön

Signalkräfta

Normalt

Drängsjön, Åkers kanal

Bäckröding

Normalt

Drängsjön (utsättes för vinterfiske)

Lake

Normalt

Drängsjön, Åkers kanal

Sarv

Normalt

Åkers kanal

Sutare

Normalt

Trastsjön, Södersjön (catch & release, varsam hantering gäller)

Björkna

Normalt

L/Drängsjön, Finns ej iTrastsjön, Södersjön. N/Åkers kanal

Id

Lite

Åkers kanal

Asp

Lite

Åkers kanal (rödlistad art, varsam hantering och återutsättning vid fångst gäller)

Gräskarp

Lite

Trastsjön, Södersjön (catch & release, varsam hantering gäller)

Karp

Lite

Trastsjön, Södersjön (catch & release, varsam hantering gäller)

Ål

Sällsynt

Åkers kanal

Stensimpa

Sällsynt

Drängsjön
 

Org ID: 1011, Area 970

Österåkers Sportfiskeklubb

Österåkers Sportfiskeklubb startade sin verksamhet 1943 och är idag en av landets större fiskeklubbar/föreningar med ca 600 medlemmar.

Sportfiskeklubben förvaltar samt har tillsynen av Österåkers kommuns fiskevatten men även av andra arrenderade vattenområden. Vattnen omfattar bl.a. skärgårdsvatten samt Drängsjön, Trastsjön, Södersjön och nedre delen av Åkers kanal. I Drängsjön bedrivs put&take-fiske efter ädelfisk.

Klubben bedriver fiskevård och tillsynsverksamhet i de förvaltade vattnen.


Kontaktpersoner

Joakim Jonsson:
073 - 506 50 30

Jan Höglund:
070 - 540 68 19
  
  

Fiskeområden i närheten av Österåkers Sportfiskeklubb

Drängsjön
Österåkers SFK Medlemsskap
Tyresö
Ältasjöns Fvof
Gavellångsjön

Anslutna fiskeområden i Stockholms län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se