Garnsvikens FVOF

 

Garnsvikens fvof

  Stockholms län / Vallentuna och Österåker kommun.

Areal 2,1 kvadratkilometer. Strandlinje 20,4 km. Medeldjup 4,8 m. Maxdjup 10 m. Varierande natur med bl.a höga berg och långsträckta vassområden.
Förväntad fångst: Gädda, abborre, gös, asp samt vitfisk.
Havsöring finns inplanterad i sjön.
Endast ett fåtal iordningställda parkeringsplatser finns runt sjön. Enklare båtisättningsplatser finns i Brottby i norr och vid Österåkersbadet i söder.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 18 år.
 Endast handredskap
 Avser handredskapsfiske.

Fiskarter


Björkna


Rikligt

Abborre


Vanlig

Mört


Vanlig

Sarv


Vanlig

Gös


Normalt

Sutare


Normalt

Asp


Normalt

Gädda


Lite

Lake


Lite

Vimma


Lite

Öring


Sällsynt

Inplanterad

Havsöring


Sällsynt

Inplanterad

Braxen


Sällsynt

Ruda


Sällsynt

Nors


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Gärs


Sällsynt
 

Garnsvikens FVOF

Garnsvikens fvof bildades 7/12 1989. Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Organisationsnummer: 202100-2247*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 3483, Område: 3546.

Kontaktpersoner

Bjarne Karlsson

0706 - 90 25 35

Peter Almén

0705 - 93 56 15


  

Fiskeområden i närheten av Garnsvikens FVOF

Åkers Kanal, Trastsjön, Södersjön
Österåkers SFK Medlemsskap
Drängsjön
Ytterby 4: (Ytterby Fiskevårdsförening i Vaxholms Kommun)
Vaxholms Fiskevårdsområdesförening samt Träsksjön

Anslutna fiskeområden i Stockholms län
 Din varukorg är tom.