Rämshyttans Fvof

  • Foto: Bengt Benjaminsson
 
  Dalarnas län / Borlänge, Ludvika, Smedjebacken och Säter kommun.

Området ligger inbäddat i vacker bergslagsnatur där små byar ligger insprängda mellan skog och vatten. Fiskevårdsområdet erbjuder ett varierande fiske efter de flesta fiskar som finns i bergslagsområdet. Dock är det grov öring, gädda och abborre som de flesta förknippar Rämshyttans fvo med.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

både utsatt och naturlig

Regnbåge


Normalt

utsatt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Sik


Normalt

Id


Normalt

Nors


Normalt

Lake


Normalt

Sutare


Normalt

Stensimpa


Normalt

Gärs


Normalt

Siklöja


Normalt

Gräskarp


Normalt

utsatt

Karp


Normalt

utsatt
 

Rämshyttans Fvof

Fiskevårdsområdet bildades 1986 som en ombildning av den tidigare fiskevårdsföreningen. År 2011 utökades området med sjöarna Tunsnäs-Långsjön och Tunsan. I denna utvidgning följde dock inte kräftfisket med.
Fiskevårdsområdet består av 63 sjöar och tjärnar över 1 ha vilka totalt ger 1650 ha vatten som föreningen förvaltar förutom de strömmande vattnen. 

Rämshyttans fiskevårdsområde (fvo) förvaltas av Rämshyttans fiskevårdsområdesförening (fvof). Föreningen består av ca 650 fiskerättsägare som har fiskerätt via ungefär lika många fastigheter. Man kan alltså inte bli medlem i föreningen på annat sätt än att äga en fastighet med fiskerätt inom fiskevårdsområdet.

Föreningen håller årligen stämma och vid denna beslutas om styrelsens sammansättning, fiskevårdande åtgärder och andra för fiskerättsägarna gemensamma angelägenheter. Till de verksamheter som föreningen bedriver hör bl.a:

  • Försäljning av fiskekort och administration av fiskerättsbevis.
  • Utplantering av fisk
  • Fisketillsyn
  • Fysisk restaurering av framförallt vattendragen
  • Provfisken och beståndsövervakningar
  • Aktivt arbete med adaptiva fiskeregler
  • Service som underlättar fiske

Organisationsnummer: 802427-2679

Kundnummer: 3318, Område: 3377.

Kontaktpersoner

Bengt Benjaminsson
070-4567538

Tipsa vår fisketillsynsamordnare direkt om du upptäcker något som är fel:
Jan Sundqvist: 070-586 30 12  

Fiskeområden i närheten av Rämshyttans Fvof

Fallbärstjärnen
Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar
Väsman
Hjulstockviken
Haggen, Saxen, Snösjön m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.