Ristens FVOF (Åtvidaberg)

 

Risten

  Östergötlands län / Åtvidaberg Kommun.

Sjön Risten är en långsmal sjö med till stora delar branta, bergiga stränder, men även med grundare vikar och partier.

Namnet lär komma från att sjön utgör en ”rista” i berget. Topografin gör att omgivningarna till stor del utgörs av skog, med ganska lite bebyggelse. I södra delen finns lite längre sträckor med betesmark. Sjön är relativt djup – ca 20 meter på djupaste stället. Sammantaget gör detta att sjön är oligotrof med bra vattenkvalitet.

De viktigaste matfiskarna i sjön är gädda och abborre, och det är en god förekomst av stor abborre. Lake förekommer sällsynt. Av mindre fiskar finns t.ex. nors. Utöver detta finns olika arter av vitfisk; braxen, mört, sutare och sarv.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Mört

Vanlig

Sarv

Normalt

Sutare

Normalt

Ruda

Lite

Lake

Lite

Färna

Sällsynt
 

Ristens FVOF (Åtvidaberg)

Ristens fiskevårdsområdesförenings syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården i sjön Risten, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

Kundnummer: 151, Område: 116.

Kontaktpersoner


070 - 694 50 06  
  

Fiskeområden i närheten av Ristens FVOF (Åtvidaberg)

Hövern, Lången, Hemsjön
Tedensjöarna, Gersken och Losjön
Borken Såken
Ören (Örn), Vin, Örbågen, Följaren, Axsjön mfl
Bysjön, Övre Virken

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.