Ristens FVOF (Åtvidaberg)

 

Risten

  Östergötlands län / Åtvidaberg kommun.

Sjön Risten är en långsmal sjö med till stora delar branta, bergiga stränder, men även med grundare vikar och partier.

Namnet lär komma från att sjön utgör en ”rista” i berget. Topografin gör att omgivningarna till stor del utgörs av skog, med ganska lite bebyggelse. I södra delen finns lite längre sträckor med betesmark. Sjön är relativt djup – ca 20 meter på djupaste stället. Sammantaget gör detta att sjön är oligotrof med bra vattenkvalitet.

De viktigaste matfiskarna i sjön är gädda och abborre, och det är en god förekomst av stor abborre. Lake förekommer sällsynt. Av mindre fiskar finns t.ex. nors. Utöver detta finns olika arter av vitfisk; braxen, mört, sutare och sarv.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Ruda


Lite

Lake


Lite

Färna


Sällsynt
 

Ristens FVOF (Åtvidaberg)

Ristens fiskevårdsområdesförenings syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården i sjön Risten, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

Organisationsnummer: 802427-0236

Kundnummer: 151, Område: 116.

Kontaktpersoner

070-744 54 54  
  

Fiskeområden i närheten av Ristens FVOF (Åtvidaberg)

Hövern, Lången, Hemsjön
Tedensjöarna, Gersken och Losjön
Borken Såken
Ören (Örn), Vin, Örbågen, Följaren, Axsjön mfl
Bysjön, Övre Virken

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.