Klippans SFF

  • Bäljane å
  • Bäljane å
  • Bäljane å
  • Bäljane å och Rönne å
  • Rönne å
 

Rönne å och Bäljane å (Klippan)

  Skåne län / Klippan kommun.

Rönne å är vårt största rinnande vatten och är lättillgängligt. Ån har 3 kraftverk och två kraftverksdammar under sin färd förbi Klippan. Här finns fina metvatten med ett stort antal fiskarter som mört, brax, sutare, karp, sarv, gädda och abborre.

Den laxförande biten nedströms Stackarpsdammen är ett populärt och bra ställe för havsöring och lax.

Bäljane å bjuder på ett väldigt varierat fiske där alla kan hitta en plats. Ån är väldigt lätt att nå längs hela sträckan och naturkänslan finns överallt i den fina dalgången. Svårighetsgraden är rätt hög men det finns fina bitar som alla kan fiska på längs hela sträckan.

Ån fiskar bäst i lite högt vatten och chansen är då som störst att kroka en av åns laxar.

Mer info: https://www.facebook.com/groups/153318051360913

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 11 år.
 Fiskar gratis på vuxens fiskekort och kvot.

Fiskarter


Mört


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Regnbåge


Vanlig

Öring


Normalt

Lax


Normalt

Braxen


Normalt

Ruda


Normalt

Sutare


Normalt

Finns i Stackarp- och Forsmölledammen

Ål


Normalt

FREDAD i alla våra vatten!

Id


Lite
 

Klippans SFF

Logo Klippans SFF

Medlem i Klippans Sport- och Fiskevårdsförening kan den bli som är folkbokförd i Klippans kommun.

Föreningens syfte är att stimulera till gott kamratskap och utveckla fisket för sport och avkoppling.
Vi lägger ner stora resurser för fiskevården i våra vatten i samarbete med våra kolleger i Ängelholms och Helsingborgs sportfiskeföreningar.

Vi vill hjälpa till med att skapa ökat naturintresse bland våra ungdomar.

Under året arrangerar KSFF olika aktiviteter för sina medlemmar.

Dessa är bland annat:

  • Arbetsdagar längs våra åar
  • Havsfisketurer. Både med chartrad båt och kustfiske
  • Fiske i Harasjömåla
  • Medlemskvällar. Både för ungdomar (tisdagar) och för de lite äldre (torsdagar)

Som medlem i KSFF har du tillgång till alla våra medlemsvatten och utbytesvatten.

 

 

Organisationsnummer: 837600-5628

Kundnummer: 3002, Område: 3001.

Kontaktpersoner

https://www.facebook.com/groups/153318051360913  

Filer för nedladdning


klippankarta2019-insida.pdf

Fiskeområden i närheten av Klippans SFF

Klippans SFF Medlemskap
Rönne å Tommarps Ene
Rönne å (Ljungbyhed)
Västersjön
Hjälmsjön Pinnån

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.