Klippans Sport- & Fiskevårdsförening

  • Bäljane å
  • Bäljane å
  • Bäljane å
  • Bäljane å och Rönne å
  • Rönne å
 

Rönne å och Bäljane å (Klippan)

  Skåne län / Klippan kommun.

Rönne å är vårt största rinnande vatten och är lättillgängligt. Ån har 3 kraftverk och två kraftverksdammar under sin färd förbi Klippan. Här finns fina metvatten med ett stort antal fiskarter som mört, brax, sutare, karp, sarv, gädda och abborre.

Den laxförande biten nedströms Stackarpsdammen är ett populärt och bra ställe för havsöring och lax.

Bäljane å bjuder på ett väldigt varierat fiske där alla kan hitta en plats. Ån är väldigt lätt att nå längs hela sträckan och naturkänslan finns överallt i den fina dalgången. Svårighetsgraden är rätt hög men det finns fina bitar som alla kan fiska på längs hela sträckan.

Ån fiskar bäst i lite högt vatten och chansen är då som störst att kroka en av åns laxar.

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 11 år.
 Fiskar gratis på vuxens fiskekort och kvot.

Fiskarter


Mört


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Regnbåge


Vanlig

Öring


Normalt

Lax


Normalt

Braxen


Normalt

Ruda


Normalt

Sutare


Normalt

Finns i Stackarp- och Forsmölledammen

Ål


Normalt

FREDAD i alla våra vatten!

Id


Lite
 

Klippans Sport- & Fiskevårdsförening

Organisationsnummer: 837600-5628

Logo Klippans Sport- & Fiskevårdsförening

Föreningens syfte är att stimulera till gott kamratskap och utveckla fisket för sport och avkoppling.
Vi lägger ner stora resurser för fiskevården i våra vatten i samarbete med våra kolleger i Ängelholms och Helsingborgs sportfiskeföreningar.

Vi vill hjälpa till med att skapa ökat naturintresse bland våra ungdomar.

Kundnummer: 3002, Område: 3001.

Kontaktpersoner  

Filer för nedladdning


klippankarta2019-insida.pdf

Fiskeområden i närheten av Klippans Sport- & Fiskevårdsförening

Rönne å (Ljungbyhed)
Västersjön
Hjälmsjön Pinnån
Bälingesjön
Lilla Hålsjön (Trollsjön)

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.