Roxens FVOF

 

Roxen

  Östergötlands län / Linköping och Norrköping kommun.

Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken.

Roxen är en relativt grund sjö med ett maxdjup på c:a 7 meter samt ett medeldjup på ca 4,7 meter. Sjön är en typisk näringsrik slättsjö vilket återspeglas av det mycket rika fågellivet. I väster har sjön en bredd på cirka 6 kilometer och där strömmar Motala ström, Svartån samt Stångån ut i sjön. I öster avsmalnar Roxen till en långsträckt vik. I dess östligaste ände, vid Norsholm, fortsätter sedan Motala ström norrut mot sjön Glan.

Genom målmedvetet arbete till stöd för föryngring under många år har sjön 24 olika arter fisk med sällsynta arter som asp tillsammans med gädda, abborre, gös, ål osv. För närvarande pågår arbete att förbättra lekområden för nors och gös tillsammans med Tekniska Verken som driver kraftverk uppströms sjön. Den rödlistade fiskarten asp finns även i sjösystemet.

Båt att hyra samt båtramp finns i Kungsbro (vid Motala ströms mynning) samt vid Idingstad Säteri.
(Se nedan under Kontakter för ytterligare uppgifter.)

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Gädda


Rikligt

Abborre


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Normalt

Vimma


Normalt

Gärs


Normalt

Björkna


Normalt

Gös


Lite

Skyddad

Id


Lite

Lake


Lite

Ål


Lite

Nors


Sällsynt

Asp


Sällsynt

Fridlyst
 

Roxens FVOF

Logo Roxens FVOF

Organisationsnummer: 825002-9082

Kundnummer: 59, Område: 2.

Kontaktpersoner

För båtuthyrning eller båtramp i Kungsbro (Motala ströms mynning) kontakta:
Anders 0706 - 060 661

För båtramp vid Idingstad Säteri kontakta:
Lars-Owe 013 - 71 274
  
  

Fiskeområden i närheten av Roxens FVOF

Bjän
Svartån (nedre)
Slottstornet Vildmarksfiske
Götakanal Ljunsbro
Svinstadsjön

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.