Roxens FVOF

  • Roxen från Berg sett
 

Roxen

  Östergötlands län / Linköping och Norrköping Kommun.

Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken.

Roxen är en relativt grund sjö med ett maxdjup på c:a 7 meter samt ett medeldjup på ca 4,7 meter. Sjön är en typisk näringsrik slättsjö vilket återspeglas av det mycket rika fågellivet. I väster har sjön en bredd på cirka 6 kilometer och där strömmar Motala ström, Svartån samt Stångån ut i sjön. I öster avsmalnar Roxen till en långsträckt vik. I dess östligaste ände, vid Norsholm, fortsätter sedan Motala ström norrut mot sjön Glan.

Genom målmedvetet arbete till stöd för föryngring under många år har sjön 24 olika arter fisk med sällsynta arter som asp tillsammans med gädda, abborre, gös, ål osv. För närvarande pågår arbete att förbättra lekområden för nors och gös tillsammans med Tekniska Verken som driver kraftverk uppströms sjön. Den rödlistade fiskarten asp finns även i sjösystemet.

Båt att hyra samt båtramp finns i Kungsbro (vid Motala ströms mynning) samt vid Idingstad Säteri.
(Se nedan under Kontakter för ytterligare uppgifter.)

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen

Fiskarter


Gädda

Rikligt

Abborre

Vanlig

Mört

Vanlig

Braxen

Normalt

Vimma

Normalt

Gärs

Normalt

Björkna

Normalt

Gös

Lite

Skyddad

Id

Lite

Lake

Lite

Ål

Lite

Nors

Sällsynt

Asp

Sällsynt

Fridlyst
 

Roxens FVOF

Organisationsnummer: 825002-9082

Logo Roxens FVOF
Kundnummer: 59, Område: 2.

Kontaktpersoner

För båtuthyrning eller båtramp i Kungsbro (Motala ströms mynning) kontakta:
Anders 0706 - 060 661

För båtramp vid Idingstad Säteri kontakta:
Lars-Owe 013 - 71 274
  
  

Filer för nedladdning


Informationsbroschyr

Fiskeområden i närheten av Roxens FVOF

Bjän
Svartån (nedre)
Slottstornet Vildmarksfiske
Svinstadsjön
Lillskiren, Dovern och Näfssjön m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.