Sävaråns FVOF

 

Sävarån

  Västerbottens län / Robertsfors och Umeå kommun.

Sävarån förvaltas av Sävaråns Fvo och har upplåtet fiske på en lång sträcka. Fiskekortet gäller från sötvattensgränsen i Skeppsvik ändå till strax uppströms Botsmark.
Vid fiskegränsen uppströms Botsmark är Holmen Skog AB enskild fiskerättsägare och fisket är ej upplåtet för allmänheten.
Sävarån har restaurerats sedan 2011.
Den senaste tiden har området mellan broarna i Sävar återställts med gott resultat.
Forsen var tidigare mer eller mindre “oduglig” både som habitat för fisken och fiskemässigt för oss som ville fiska i den.
Nu är den betydligt bättre både för fisken och oss fiskeintresserade.
För dig som bara vill fiska i Skeppsvik finns ett särskilt fiskekort.
Kortet gäller från Skeppsvik upp till där E4-bron korsar Sävarån strax nedströms Sävar samhälle.
Med med vanliga Sävaråkorten får du fiska i hela Sävaråns FVO inklusive Skeppsvik.

Övrig information

För närvarande sker ingen kontroll av uppvandringen vid laxtrappan vid Krokbäcksfallet.
Varken Gravmarks by eller Fvo har möjlighet att hitta personer som kan ställa upp ideellt.
Fisken får därför passera utan att utsättas för mänsklig påverkan vilket i många fall kan vara bra.
Synd emellerid för besöksområdet och statistiken men det är huvudsaken att fisken kan passera och ta sig vidare uppströms för lek.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Målsman måste ha tagit del av och godkänt gällande fiskeregler och föreskrifter.
 Barn upp till 15 år fiskar gratis ifall någon målsman har giltigt fiskekort.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Harr


Normalt

Mört


Normalt

Havsöring


Normalt

Lax


Normalt

Braxen


Normalt

Sik


Normalt

Id


Normalt

Lake


Normalt

Ål


Lite

Gärs


Sällsynt
 

Sävaråns FVOF

Organisationsnummer: 894001-4353

Kundnummer: 3298, Område: 3359.

Kontaktpersoner

Peder Sandström
0790 - 65 61 61


  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Sävaråns FVOF

Kroksjö Täfteträskets
Tavlefjärden SFF
Umeå Kommun
Rickleån Övre
Tvärån

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.