Sävaråns FVOF

 

Sävarån

  Västerbottens län / Robertsfors och Umeå kommun.

Sävarån förvaltas av Sävaråns Fvo och har upplåtet fiske på en lång sträcka. Fiskekortet gäller från sötvattensgränsen i Skeppsvik ändå till strax uppströms Botsmark.
Vid fiskegränsen uppströms Botsmark är Holmen Skog AB enskild fiskerättsägare och fisket är ej upplåtet för allmänheten.
Sävarån har restaurerats sedan 2011.
Den senaste tiden har området mellan broarna i Sävar återställts med gott resultat.
Forsen var tidigare mer eller mindre “oduglig” både som habitat för fisken och fiskemässigt för oss som ville fiska i den.
Nu är den betydligt bättre både för fisken och oss fiskeintresserade.
För dig som bara vill fiska i Skeppsvik finns ett särskilt fiskekort.
Kortet gäller från Skeppsvik upp till där E4-bron korsar Sävarån strax nedströms Sävar samhälle.
Med med vanliga Sävaråkorten får du fiska i hela Sävaråns FVO inklusive Skeppsvik.

Övrig information

För närvarande sker ingen kontroll av uppvandringen vid laxtrappan vid Krokbäcksfallet.
Varken Gravmarks by eller Fvo har möjlighet att hitta personer som kan ställa upp ideellt.
Fisken får därför passera utan att utsättas för mänsklig påverkan vilket i många fall kan vara bra.
Synd emellerid för besöksområdet och statistiken men det är huvudsaken att fisken kan passera och ta sig vidare uppströms för lek.


Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Harr


Normalt

Mört


Normalt

Havsöring


Normalt

Lax


Normalt

Lake


Normalt
 

Sävaråns FVOF

Organisationsnummer: 894001-4353

Kundnummer: 3298, Område: 3359.

Kontaktpersoner

Peder Sandström
0790 - 65 61 61


  

Fiskeområden i närheten av Sävaråns FVOF

Bäcksjön
Kroksjö Täfteträskets
Rickleån Övre
Tvärån
Umeälvens nedre fiskeområde

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.