Säveåns Övre FVOF

 

Säveåns Övre

  Västra Götalands län / Lerum kommun.

Fisket är stängt för säsongen och öppnar 15/5 2024.

Fiskesträckan är från kraftverket i Floda centrum till kraftverket i Hedefors. Se karta för flugfiskesträcka resp. spinnfiske – flugfiskesträcka.

Fiske inom nedan angivet område är ej tillåtet:
Från den norra sidan av ån frånTullängsbron till en punkt ca 150m nedströms Hillefors bro.
Från broar eller spänger
Från tomtmark.
Från Hillefors kvarns fabriksområde och en sträcka från Hillefors bro till kraftverksdammens utlopp 100 m nedströms bron.
Odlad mark eller inhägnat område får icke beträdas.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 13 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Upp till 13 år fiskar man gratis i sällskap med vuxen som har fiskekort. Ungdomskorten gäller för 14-18 år.

Fiskarter


Öring


Normalt

Gädda


Lite

Lax


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Säveåns Övre FVOF

Säveån är ett av södra Sveriges mest intressanta fiskevatten. På sträckan mellan Hedefors och Floda, dvs inom fiskevårdsområdet finns en genuin stationär öringstam.
Fiskesträckorna ligger till största delen inom Säveåns naturreservat.
Floda och Stenkullens sportfiskeföreningar är faddrar för fiskevårdssträckan och bedriver tillsyn och fiskevård tillsammans med fiskevårdsområdet
Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening.

Organisationsnummer: 863500-6268

Kundnummer: 680, Område: 640.

Kontaktpersoner

Roland Eriksson

0706 - 93 10 36
  
  

Filer för nedladdning


Områdeskarta, Regler

Fiskeområden i närheten av Säveåns Övre FVOF

Lerums Strömfiske
Vällsjön (Lerum)
Kullsjön
Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap
Uspen, Lensjön

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.