Aspen-Säveåns FVOF

 

Lerums Strömfiske

  Västra Götalands län / Lerum kommun.

Lerums strömfiske:
Gäller för fiske i Säveån mellan Leråns utlopp och 60 meter nedströms Hedefors kraftverksdamm med följande regler och undantag vid laga ansvar.
Föreningen önskar uppgift (vid årets slut) om fångade kvantiteter och arter.
Vid fångst av lax är fångstrapport obligatoriskt.
Var får du fiska?
Fiskesträckan är från Hedefors kraftverk ner till 80 meter nerströms Holma bro. På den norra sidan är fiskeförbudet från Hedefors industribys gräns till Hallegården samt sträckan mell an Dageborgsbron ner till Holmabro.
Dessa områden är rödmarkerade.
På den södra sidan är fiske tillåtet hela sträckan från 25 meter nerströms omloppets utlopp till 80 meter nerströms Holma bro.
Se karta Hur får du fiska?
Tillåtna fiskesätt är spinnfiske och flugfiske med ett bete eller en fluga.
Fångstbegränsning: 1 lax per fiskare och säsong, oavsett om den återutsatts eller ej.
När kvoten uppnåtts är fortsatt fiske efter lax inte tillåtet under den aktuella säsongen Minimimått öring 45 cm.
Ungdomar t.o.m. det år de fyller 15 år fiskar gratis.
När får du fiska?
Fiske är tillåtet 15 maj till 15 september.
Delar av sträckan är naturreservat.
Visa hänsyn och försiktighet för djur, natur och boende längs ån.
Parkering:
I slutet av Stömängsvägen Lerum finns flera parkeringar.
Hedefors industriby.
Betalparkering Hedefors by för besökare.
Gamla valvet Dageborgsbron norra påfarten.
Kyrkogården.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Mört


Vanlig

Stäm


Vanlig

Stensimpa


Normalt

Gädda


Lite

Öring


Lite

Lax


Lite

Ål


Lite

Gärs


Lite

Id


Sällsynt

Lake


Sällsynt

Färna


Sällsynt
 

Aspen-Säveåns FVOF

Organisationsnummer: 802600-2421

Kundnummer: 670, Område: 3329.

Kontaktpersoner

Ove Nilsson
0725 - 53 62 77  
  

Filer för nedladdning


Karta

Fiskeområden i närheten av Aspen-Säveåns FVOF

Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap
Säveåns Övre
Kullsjön
Vällsjön (Lerum)
Aspen del av Säveån

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.