Sävens FVOF

 

Säven m fl vatten

  Västra Götalands län / Borås och Vårgårda kommun.

Säven är den största sjön inom fiskevårdsområdet. En yta på 1226 ha och uppskattat maxdjup 34 meter.

Övriga sjöar som ingår: Baståsasjön, Dövedalssjön, Lillesjö, Malsjön, Rönåsasjöarna, Sandsjön, Lilla och Stora Tränningen, Lövåsasjön, Vänga damm, Gräddån, Kvarnabäcken, Myresjöån, Rönåsaån, Torvån, Säveån nedströms Vänga damm. Björsjö och Hindsjö är två småsjöar som ingår, men där är fiske förbjudet under fåglarnas häckningsperiod.

De allra flesta sjöarna är grunda sjöar, med endast några meters djup, vilket lockar till pimpelfiske.

Säven är vårt absoluta främsta vatten, beroende på storlek, djupvariation och den enda sjön i vårt FVO som hyser gös.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Gös


Rikligt

Fiskeförbud under lekperiod.

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Normalt

Sutare


Normalt

Öring


Sällsynt

Lake


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Gärs


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt
 

Sävens FVOF

Organisationsnummer: 802600-6273

Föreningen bildades 1935. Syftet var att säkerställa god tillgång på matfisk. Dessutom sälja fiskekort och förstärka tillgången på matfisk genom inplantering. Första inplanteringen skedde 1939, 500st gäddyngel.

Första gången gös utplanterades var 1975.

Kundnummer: 518, Område: 478.

Kontaktpersoner

Ruben Enochsson
0706 - 218 198       

Magnus Skog
0706 - 898 073

Arne Johansson
0708 - 660 178

 


   
  

Fiskeområden i närheten av Sävens FVOF

Ärtingens i Borås FVOF
Ärtingens FVO
Myresjöns FVOF
Öresjö (Munkån, Svensån, Viskan)
Öresjö FVOF

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.