Sävens FVOF

 

Säven m fl vatten

  Västra Götalands län / Borås och Vårgårda Kommun.

Säven är den största sjön inom fiskevårdsområdet. En yta på 1226 ha och uppskattat maxdjup 34 meter.

Övriga sjöar som ingår: Baståsasjön, Dövedalssjön, Lillesjö, Malsjön, Rönåsasjöarna, Sandsjön, Lilla och Stora Tränningen, Lövåsasjön, Vänga damm, Gräddån, Kvarnabäcken, Myresjöån, Rönåsaån, Torvån, Säveån nedströms Vänga damm. Björsjö och Hindsjö är två småsjöar som ingår, men där är fiske förbjudet under fåglarnas häckningsperiod.

De allra flesta sjöarna är grunda sjöar, med endast några meters djup, vilket lockar till pimpelfiske.

Säven är vårt absoluta främsta vatten, beroende på storlek, djupvariation och den enda sjön i vårt FVO som hyser gös.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Gös

Rikligt

Fiskeförbud under lekperiod.

Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Mört

Normalt

Sutare

Normalt

Öring

Sällsynt

Lake

Sällsynt

Ål

Sällsynt

Gärs

Sällsynt

Siklöja

Sällsynt
 

Sävens FVOF

Organisationsnummer: 802600-6273

Föreningen bildades 1935. Syftet var att säkerställa god tillgång på matfisk. Dessutom sälja fiskekort och förstärka tillgången på matfisk genom inplantering. Första inplanteringen skedde 1939, 500st gäddyngel.

Första gången gös utplanterades var 1975.

Kundnummer: 518, Område: 478.

Kontaktpersoner

Ruben Enochsson:
0706 - 218 198       

Nils Arne Nilsson: 
033 - 26 21 37 

Arne Johansson:
0708 - 660 178

 


   
  

Fiskeområden i närheten av Sävens FVOF

Ärtingen
Öresjö (Munkån, Svensån, Viskan)
Ryssbybäcken
Borås kommunfiskekort
Pickesjön

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.