Ärtingens i Borås FVOF

  • Fiskekarta
  • Båtisättningsplats
  • Blacken
  • Vådhallbergen
 

Ärtingens i Borås FVOF

  Västra Götalands län / Borås kommun.

Ärtingen är en källsjö med relativt klart vatten.

Ytan är 2,63 kvadratkilometer, största djup är 23,7 m, medeldjup 11 m, siktdjup 5,7 och den ligger 151 möh.
Sjön är relativt populär både bland gäddfiskare och bland de som vill meta eller pimpla abborre. Det största djupet finns i sjöns västra del, medan den östra delen är mer långgrund.

Sjön har goda bestånd av gädda, abborre, mört, sik och siklöja. Ål, lake och öring finns i mindre bestånd.

Möjlighet till båtiläggning finns vid Påtorps Gård efter kontakt med och tillstånd från markägare. (tel 0708-623719 eller 0739-841543). Observera att iläggningsplatsen tidsvis kan vara otillgänglig, och vägen fram är ojämn och går genom en hästhage.

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Sik


Vanlig

Siklöja


Normalt

Öring


Lite

Ål


Lite

Lake


Sällsynt
 

Ärtingens i Borås FVOF

Organisationsnummer: 802600-2116

Borås Ärtingens fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjön Ärtingen belägen i Borås kommun, samt utloppet Munkån ned till Artavägen.

Fiskekort säljs via internet, SMS, och vid våra försäljningsställen Q8 Fristad, Påtorps Säteri och Solviken (sommartid).

Gruppkort säljs endast vid våra manuella försäljningsställen.
Fiskekarta tryckt på vattentålig tyvek säljs hos Q8 Fristad, pris 280 kr.
Fiskekarta GPS-format för Lowrance-plotter säljs hos Påtorps Säteri (tel 0708-623719), pris 500 kr.

Kundnummer: 372, Område: 333.

Kontaktpersoner

Torbjörn Rydfalk
0708 - 623 719  
  

Fiskeområden i närheten av Ärtingens i Borås FVOF

Ärtingens FVO
Öresjö (Munkån, Svensån, Viskan)
Säven m fl vatten
Öresjö FVOF
Viskan i Borås FVO

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.