Skorpeds FVOF

 
  Västernorrlands län / Örnsköldsvik kommun.

Skorpeds fiskevårdsområdesförening

Vårt fiskevårdsområde är beläget utmed vackra och populära Nätraån. Området sträcker sig mellan Holmsjön i väst till Djupsjön i öst, Degersjön i söder och Orratjärnen i norr.

Vi har naturliga bestånd av viss ädelfisk samt öring, gädda och abborre i våra vatten. Vi har även utsättning av viss ädelfisk i några av områdets sjöar och tjärnar.

Hyra av båt

Du kan hyra båt vid några av våra fiskevatten till en kostnad av 50 kr per dygn.
Kontakta Ove Wigren, 073-0313476, för hyra av båt.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Skorpeds FVOF.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Gäller bara i vissa vatten eller på vissa platser, se fiskeregler/kommentar
 Måste ha med giltig legitimation
 Det finns gratis fiskekort, som måste lösas, för barn- och ungdomar
 Kontakta Ove Wigren, 073-0313476, för att hämta ut ett ungdomsfiskekort. Ungdomsfiskekortet gäller inte i vatten med utsättning av ädelfisk.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Öring


Normalt

Harr


Lite

Kanadaröding


Sällsynt
 

Skorpeds FVOF

Skorpeds fiskevårdsområdesförening bildades 1991, den startades för att gynna och värna om de naturliga ädelfiskbestånden men också öring, gädda och abborre.

Organisationsnummer: 802601-1505

Kundnummer: 556, Område: 516.

Kontaktpersoner

Ove Wigren  
  

Filer för nedladdning


Skorpeds fvof karta

Fiskeområden i närheten av Skorpeds FVOF

Norra Anundsjöån, Agnsjön m fl vatten
Linsänketjärn, Halstjärn, Gulavattnet mfl
Anundsjön, Moälven, Södra Anundsjöån mfl
Åvattnet, Bågasjön, Skalmsjösjön och Södra Anundsjöån.
Björkån, Björksjön, Rävsjön mfl

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.