Björkåns FVO

 

Björkån, Björksjön, Rävsjön mfl

  Västernorrlands län / Sollefteå Kommun.

Björkån: Under de senaste tre åren har vi kunnat se hur fångsterna av harr minskat kraftigt för varje år. Länsstyrelsens årliga provfisken längs Björkån bekräftar också detta. Orsaken är inte klarlagd men troligt är att ett alltför högt fisketryck under många år bär skulden. För att på sikt förbättra fiskens levnadsvillkor och föryngringsmöjligheter i Björkån pågår sedan 2007 ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen, Sollefteå kommun och fiskevårdsområdet. Syftet är att så långt som möjligt återskapa Björkån som den såg ut innan de kraftiga flottledsrensningarna som utfördes på 50-60 talet. Vandringshinder har tagits bort så att fisken nu kan vandra och leka på ett naturligt sätt. Sten som schaktats upp på stränderna har lagts tillbaka i ån. Gamla naturliga sidofåror har öppnats. Ån har efter återställningen blivit grundare och bredare. Träd och sten i ån försvårar till viss del sportfiske men i gengäld får vi en å som håller mera och större fisk. För att få resultat av dessa åtgärder är det viktigit att ni som fiskar respekterar våra regler .


Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Öring

Normalt

Mört

Normalt

Lake

Normalt

Stensimpa

Normalt

Harr

Lite

Gärs

Lite

Lax

Sällsynt

Flodkräfta

Sällsynt

Bäckröding

Sällsynt

Ål

Sällsynt
 

Org ID: 958, Area 913

Björkåns FVO

Bra harr och öringfiske i Björkån. Övriga vatten domineras av abborre och gädda.

Kontaktpersoner

Johan Hedberg
706515071


  

Fiskeområden i närheten av Björkåns FVO

Åvattnet, Bågasjön, Skalmsjösjön och Södra Anundsjöån.
Lillsjön, Myckelgensjösjön, Torrvattnet, Hällvattnet mfl
Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå
Faxälven, Nordsjösjön, Nässjön mfl
Solbergsbygden

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se