Björkåns FVO

 

Björkån, Björksjön, Rävsjön mfl

  Västernorrlands län / Sollefteå Kommun.

 För att på sikt förbättra fiskens levnadsvillkor och föryngringsmöjligheter i Björkån pågår sedan 2007 ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen, Sollefteå kommun och fiskevårdsområdet. Syftet är att så långt som möjligt återskapa Björkån som den såg ut innan de kraftiga flottledsrensningarna som utfördes på 50-60 talet. Vandringshinder har tagits bort så att fisken nu kan vandra och leka på ett naturligt sätt. Sten som schaktats upp på stränderna har lagts tillbaka i ån. Gamla naturliga sidofåror har öppnats. Ån har efter återställningen blivit grundare och bredare. Träd och sten i ån försvårar till viss del sportfiske men i gengäld får vi en å som håller mera och större fisk. För att få resultat av dessa åtgärder är det viktigit att ni som fiskar respekterar våra regler .

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Öring

Normalt

Mört

Normalt

Lake

Normalt

Stensimpa

Normalt

Harr

Lite

Gärs

Lite

Lax

Sällsynt

Flodkräfta

Sällsynt

Ruda

Sällsynt

Ål

Sällsynt
 

Björkåns FVO

Organisationsnummer: 717904-2929

Bra harr och öringfiske i Björkån. Övriga vatten domineras av abborre och gädda.

Kundnummer: 958, Område: 913.

Kontaktpersoner

Johan Hedberg:
070 - 651 50 71


  

Fiskeområden i närheten av Björkåns FVO

Åvattnet, Bågasjön, Skalmsjösjön och Södra Anundsjöån.
Lillsjön, Myckelgensjösjön, Torrvattnet, Hällvattnet mfl
Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå
Trästatjärn
Norra Anundsjöån, Agnsjön m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.