Björkåns FVO

  • Öppnad sidofåra har skapat en blankvattenyta nedom strömparti
  • Str 2 Strömnacke läggs upp för att leda ut vatten i sidofåra
 

Björkån, Björksjön, Rävsjön mfl

  Västernorrlands län / Sollefteå och Örnsköldsvik kommun.

 För att på sikt förbättra fiskens levnadsvillkor och föryngringsmöjligheter i Björkån pågår sedan 2007 ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen, Sollefteå kommun och fiskevårdsområdet. Syftet är att så långt som möjligt återskapa Björkån som den såg ut innan de kraftiga flottledsrensningarna som utfördes på 50-60 talet. Vandringshinder har tagits bort så att fisken nu kan vandra och leka på ett naturligt sätt. Sten som schaktats upp på stränderna har lagts tillbaka i ån. Gamla naturliga sidofåror har öppnats. Ån har efter återställningen blivit grundare och bredare. Träd och sten i ån försvårar till viss del sportfiske men i gengäld får vi en å som håller mera och större fisk. För att få resultat av dessa åtgärder är det viktigit att ni som fiskar respekterar våra regler .

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Öring


Normalt

Mört


Normalt

Lake


Normalt

Stensimpa


Normalt

Harr


Lite

Gärs


Lite

Lax


Sällsynt

Flodkräfta


Sällsynt

Ruda


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Björkåns FVO

Bra harr och öringfiske i Björkån. Övriga vatten domineras av abborre och gädda.

Organisationsnummer: 717904-2929

Kundnummer: 958, Område: 913.

Kontaktpersoner

Johan Hedberg
0706 - 51 50 71


  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Björkåns FVO

Åvattnet, Bågasjön, Skalmsjösjön och Södra Anundsjöån.
Lillsjön, Myckelgensjösjön, Torrvattnet, Hällvattnet mfl
Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå
Skorpeds FVOF
Resele FVOF

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.