Resele FVOF

  • Prästorrsjön
 
  Västernorrlands län / Sollefteå kommun.

Resele fiskevårdområde hittar du i Västernorrland, Sollefteå kommun, uppströms Ångermanälven efter Riksväg 90, ca två mil nordväst om Sollefteå. Fiskevårdsområdet har många trevliga och spännande fiskevatten att erbjuda både sommar och vinter för fiskare som vill uppleva härlig natur i rofylld miljö. Flera av vattnen planteras årligen med ädelfisk.
Området omfattar Ångermanälvens del inom fvo, sjöarna Prästorrsjön, Rämmasjön, Fisksjön, Sels-Stensjön, Mjösjön och Selsjön, samt tjärnarna Stor-Koltjärn, Orrsjötjärn, Sultenabborrtjärn, Lill-Skavtjärn, Stor-Skavtjärn och Rämmasjötjärn.
Fiske efter öring och regnbåge kan bedrivas i Prästorrsjön och Rämmasjötjärn vilka sommartid är lättillgängliga via skogsbilvägar. Vintertid nås dessa vatten enklast med snöskoter. Sels-Stensjön är den mest lättillgängliga sjön inom Resele fvo, belägen nära allmän väg. Där kan man fiska röding och regnbåge året runt. Stödutplantering i ovan nämnda vatten sker kontinuerligt varje år. För fiskaren bekvämlighet finns ett antal vindskydd strategiskt utplacerade och vid Sels-Stensjön finns även brygga och toalett som är anpassade för rörelsehindrade.
Mycket bra abborrfiske och gäddfiske erbjuds i de flesta vattnen året om. I Sulten-abborrtjärn och Stor-Skavtjärn har det tidigare planterats öring så där kan finnas en och annan öring fortfarande.
Kräftfiske i Ångermanälven erbjuds Ej för närvarande då kräftpest har slagit ut beståndet. 
Prästorrsjön:
Öring, regnbåge, abborre, gädda. Dygns- tvådygns- och familjeårskort. Båt tillåten!
En högt belägen sjö i fantastisk natur med stenig strandmiljö. Utmed sjöns stränder finns ett många vindskyddd. Sjön kan nås via skogsbilvägar från två håll.
Rämmasjötjärn:Öring, regnbåge och abborre, Dygns- tvådygns- och familjeårskort .
Båt Ej tillåten!
En idyllisk skogstjärn invid den större Rämmasjön. Tjärnen tillgänglig från södra och norra sidan. Vindskydd med eldstad finns på norra sidan och på södra sidan finns en grillplats med sittplankor.
Sels-Stensjön:
Röding, regnbåge, abborre, gädda. Dygns- tvådygns- och familjeårskort, Båt tillåts under isfri tid. Fiskeförbud mellan höstplantering och isfiskepremiär.
En fantastisk sjö belägen nära allmän väg. Tillgång till vindskydd, brygga och toalett vid nedfart.
Rämmasjön:
Abborre och gädda. Inget fiskekortskrav! Båt tillåten!
Sjön är en av de större sjöarna inom området med bergig natur på södra sidan och böljande tallmo på norra sidan. Sjön lättillgänglig via skogsbilväg.
Fisksjön:
Abborre och gädda, Inget fiskekortskrav! Båt tillåten! En något mindre och grundare sjö tillgänglig via skogsbilväg.
Mjösjön:
Abborre och gädda. Inget fiskekortskrav! Båt tillåten!
En mindre sjö insprängd i skogig och kuperad terräng. Lätt nåbar från från två håll från allmän väg och skogsbilväg.
Stor-Skavtjärn:
Abborre, (öring), Inget fiskekortskrav!
En trevlig tjärn gömd i skogen, nåbar från skogsbilväg plus 20 minuters skogspromenad.
Sultenabborrsjön:
Abborre, (öring). Inget fiskekortskrav!
En liten skogstjärn mitt i skogen med inslag av myrmark.
Nås sommartid genom ngt. längre skogspromenad och vintertid med skoter.
Ångermanälven kräftfiske:
Tills vidare ej aktuellt på grund av kräftpest.
Ångermanälven Gädd och Abborrfiske:Abborre och gädda. Inget fiskekortskrav! Båt tillåten!
Älvsträckan erbjuder mycket fin strandmiljö på norra sidan med vackert böljande landsbygd och fina byar. Södra sidan har något bergigare och otillgängligare natur.
Boende:
Campingstugor att hyra Resele IF:s stugby i Tängsta vid Tängstahallen har sex vinterbonade campingstugor med fyra bäddar i varje stuga. Kuddar och täcken finns men eget sänglinne medtages. Det finns sänglinne, kuddvar och påslakan för uthyrning för 80kr. Stuga nr 6 är djurfri. Tillgång till servicebyggnad, fullt utrustat kök och samlingslokal med tv och internet. Dusch/bastu. Boka hos Ingbritt Hedin tel: 070-2851825 Välkommen till Resele IFs stugby. Passa på att upptäcka vår fantastiska natur i Resele. Bra fiskevatten, fint elljusspår, vandringsleder och Hövens friluftsbad. Under vintersäsongen finns åkvänligt elljusspår med värmestuga. Fina skoterleder, isfiske, skridskobana med belysning. Det finns affär och mack i byn.
Styrelse:
Styrelse Resele fvo Ordförande: Leif Johansson,0705 - 23 94 78
Sekreterare: Roger Olsson, 0706 - 44 69 05
Kassör: Christian Schuller, 0725 - 14 53 70
Ledamot: Hans-Erik Olsson, 0706 - 22 06 82
Ledamot: Henrik Näsström, 0702 - 30 97 45

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Resele FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Familjemedl. upp till 16 år får medfölja på samma kort, dock tillåts max 3 fiskar per kort.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Regnbåge


Normalt

Prästorrsjön, Rämmasjötjärn

Röding


Normalt

Prästorrsjön, Rämmasjötjärn

Mört


Normalt

Lake


Lite
 

Resele FVOF

Resele fvo är en fiskerättsförening bestående ca 30 st fiskerättsägare. Allt från större skogsbolag, kommun, kyrka och många mindre markägare.
Föreningens all styrelseledamoter har sitt säte inom områdets gränser.
Föreningens mål är att så långt möjligt tillrättalägga möjligheterna att bedriva fiske på bästa sätt och skapa förutsättningar till maximal upplevelse för fiskare och övriga besökare. 

 

 

Organisationsnummer: 888800-8268

Kundnummer: 3282, Område: 3344.

Kontaktpersoner

Leif Johansson
0705 - 23 94 78


  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Resele FVOF

Karvsjön, Storsjön
Faxälven, Nordsjösjön, Nässjön mfl
Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå
Trästatjärn
Graningesjön, Grössjön, Stor-Häggsjön Lövsjön och Höån.

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.