Sösjön-Hemsjön-Gråssjöns FVOF

 

Sösjön, Hemsjön, Gråssjön m fl vatten

  Jämtlands län / Bräcke kommun.

Välkommen att fiska i våra vatten med goda bestånd av öring, röding, sik, harr, gädda, abborre och lake.

Naturskönt område med flera rastplatser runt sjöarna.

Båtramp finns i Hemsjön som är en klarvattensjö med djup över 30 meter. Grov öring och röding, sik, abborre och gädda är rikligt förekommande. 

Gråssjön är grundare med stort bestånd av gädda och abborre.

Räggsjön håller stort bestånd av gädda och abborre

Båtramp finns i Sösjön som är en grund sjö med gott bestånd av anbborre och gädda , även grov harr finns i sjön. 

Stort antal tjärnar med fina bestånd av abborre, gädda.

Strömmande vatten med god förekomst av öring och även harr mellan VästerGråssjön och Östergråssjön 

Givande pimpelfiske vintertid.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

Röding


Vanlig

Sik


Vanlig

Harr


Normalt

Endast i Sösjön.

Lake


Normalt

Ål


Sällsynt
 

Sösjön-Hemsjön-Gråssjöns FVOF

Fiskevård och upplåtelse av sportfiske i ett vattensystem med god förekomst av ett flertal fiskarter.

Organisationsnummer: 202100-2452*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 1097, Område: 1056.

Kontaktpersoner

Bengt Ericsson
070 - 527 69 44  
  

Fiskeområden i närheten av Sösjön-Hemsjön-Gråssjöns FVOF

Torringen, Övertjärn, Nedertjärn
Flottringen, Bensjön, Bodtjärn Dysjön
Övre Gimån
Revsundssjön, Grötingen, Skaltjärn m fl vatten
Ljungan

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.