Hällekis Båtklubb

 

Stenbrottet Kinnekulle

  Västra Götalands län / Götene kommun.

Stenbrottet är en väldigt speciell put- & takesjö, insprängd i Cameberget Kinnekulle. Hit kommer många inte bara för att fiska, utan för att njuta av den speciella naturen.

Kinnekulle är ett berg vid Vänerns sydöstra strand, i Götene kommun i Västergötland. Kinnekulle är ett så kallat platåberg och är som högst ca 306 meter över havet, själva toppen kallas Högkullen. Tack vare sin kalkrika berggrund har Kinnekulle mycket att ge vad gäller flora och fauna. Munkängarna med sin ramslök och murgröna, Österplana hed med sina orkidéer och den så kallade Kleven (del av berget där det stiger avsevärt) speciella natur. Kinnekulle ligger inom område av riksintresse för naturvården och omfattas också av Natura 2000.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Dock får endast 3 laxfiskar tas upp på samma fiskekort.
 

Hällekis Båtklubb

Organisationsnummer: 802495-3583

Kundnummer: 1006, Område: 965.

Kontaktpersoner

Roger Widlund  

Fiskeområden i närheten av Hällekis Båtklubb

Flians övre
Skärvalången, Bysjön, Eggbysjön och Vagnsjön
Emten (Ämten) och Flämsjön
Hornborgasjön, Hornborgaåns utlopp
Lången

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.