Storfors flugfiskeklubb

 

Storfors flugfiskeklubb Bergtjärn och Abborrtjärn

  Värmlands län / Storfors kommun.

Abborrtjärn är en tjärn som till mycket stor del omges av myrmark, här finns det gott om kastyta och platser att stå på.
2 vindskydd finns att tillgå med tillhörande grillplatser och god tillgång på ved.

Bergtjärn är en tjärn vars omgivning består av skogsmark. Här finns lite tallar vid vattnet men det finns ändå gott om plats och kastytor. Det finns ett vindskydd med grillplats med tillhörande ved.

För att komma ner till tjärnen måste man gå en kort bit skogen och nedför en kulle där finns rep att hålla sig i, eftersom det är ganska brant. Vi har tyvärr gädda i Bergtjärn men under sommarhalvåret fiskar vi efter gädda under 1-2 helger. Under vintern anglas gäddan från isen i tjärnen.

Varje år ser vi över ytorna för att eventuellt röja vegetationen. Man behöver inte gå långt från bilen för att komma till tjärnarna, de ligger nära vägen.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 11 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen
 Endast för medlemmar i klubben/föreningen

Fiskarter


Regnbåge


Rikligt

Bergtjärn, Abborrtjärn

Abborre


Vanlig

Bergtjärn, Abborrtjärn

Mört


Vanlig

Bergtjärn

Gädda


Lite

Bergtjärn
 

Storfors flugfiskeklubb

Välkommen till Storfors Flugfiskeklubb, vi arrenderar 2 st tjärnar, (Abborrtjärn och Bergtjärn) strax utanför Storfors tätort. Varje år inplanteras regnbågslax i tjärnarna för de intäkter våra medlemmar bidragit med. Föreningen är inte vinstdrivande utan intäkterna går till utsättningar av regnbågslax.

Organisationsnummer: 012589-1077

Kundnummer: 3557, Område: 3627.
  

Fiskeområden i närheten av Storfors flugfiskeklubb

Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten)
Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl
Alkvettern
Yngen
Aspen-Daglösens FVOF

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.