Svartåns FVO (Tranås)

 

Svartån (Tranås)

  Jönköpings län / Tranås kommun.

Fiskevårdsområdet upplåter fiske till allmänheten via ett fiskekort som berättigar till fiske med följande handredskap: mete, pimpel, kastspö och flugspö. 

Fiskekortet gäller i allt vatten som sträcker sig från Svartåns utlopp vid Säbysjön till Tranås hamninlopp. Det finns både strömsträckor och delar med djupt lugnare vatten. Spångar sträcker sig utmed ån på vissa delar där det är sankmark. Spinnfiske och mete är de mest populära fiskemetoderna i Svartån..

De vanligaste arterna är abborre, braxen, sarv, gädda, sutare, gärs, lake, öring, ål med flera.

Ungdomar under 16 år fiskar gratis, men skall inneha fiskekort.
Ungdomar 13-15 år tecknar fiskekort genom iFiske eller på Turistbyrån Tranås Direkt och barn som är 12 år eller yngre tecknar fiskekort på Turistbyrån "Tranås Direkt" som ligger vid torget i centrala Tranås.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Svartåns FVO (Tranås).
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Det finns gratis fiskekort, som måste lösas, för barn- och ungdomar

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Sarv


Rikligt

Siklöja


Rikligt

Gös


Vanlig

Braxen


Vanlig

Ål


Vanlig

Lake


Normalt

Sutare


Normalt

Gärs


Normalt

Sik


Lite

Nors


Lite

Öring


Sällsynt

Röding


Sällsynt

Ruda


Sällsynt

Vimma


Sällsynt

Björkna


Sällsynt
 

Svartåns FVO (Tranås)

Svartåns Fiskevårdsområde som består av Tranås kommun och ett antal privata vattenägare värnar vattenmiljön och investerar i fiskevårdande åtgärder i Svartåns vatten. Många åtgärder har gjorts för att få bort vandringshinder och för att förbättra lekplatser. Vi kommer fortsätta med förbättringsåtgärder löpande under de kommande åren med ett steg i taget. Intäkter på försålda sportfiskekort återinvesteras löpande i fiskevårdsåtgärder.

Organisationsnummer: 802427-2018

Kundnummer: 1127, Område: 1089.

Kontaktpersoner

Mats Lindgren
070 - 364 41 36


  

Fiskeområden i närheten av Svartåns FVO (Tranås)

Svartån (Sommen-Roxen) 

TSF Medlemskap / Fiskekort
Strånnesjön, Trollsjön
Säbysjön
Boxholms Sportfiskeklubb
Klanggölen

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.