Hamrånge FVOF

 

Torrhedstjärn, Norrläxen, Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö, Hamrångeån

  Gävleborgs län / Gävle kommun.

Inom Hamrånge FVOF finns ett stort antal vatten varav den största är Hamrångefjärden med en yta på 13,6 kvadratkilometer. Ett annat vatten är sammanhängande av Storsjö-Viksjö-och Högbackasjön.

Dessa vatten innehåller riklig mängd av bland annat stor gädda, gös och abborre och naturligtvis vitfisk. I Hamrångefjärden råder det nätfiskeförbud för att beståndet av gös skall kunna öka. Två st Put & Take vatten ingår också, Torrhedstjärn och Norrläxen. I Norrläxen är det enbart tillåtet med flugfiske med flugfiskespö. I Torrhedstjärn är även spinn- och mete tillåtet. I Hamrångeån finns ett bestånd av harr och öring som har planterats ut vid olika tillfällen.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Gös


Vanlig

Regnbåge


Vanlig

Put-and-take vatten

Braxen


Vanlig

Mört


Normalt

Ruda


Normalt

Id


Normalt

Öring


Lite

Harr


Lite

Sik


Lite

Lake


Lite

Sarv


Lite

Ål


Lite

Siklöja


Sällsynt
 

Hamrånge FVOF

Hamrånge Fiskevårdsområdesförening i Gävleborgs län utgör en sammanslutning av fiskerättsägare och fiskerättsinnehavare med fiskerätt inom Hamrånge socken med undantag av Axmarby och Axmarbruk. Hamrånge FVOF arbetar för ett hållbart fiske för vår och kommande generationer.

Fiskevårdsområdets ändamål är:

  • Att främja fisket inom området och att upplåta sportfiske och fritidsfiske bl.a. genom fiskekortsförsäljning till allmänheten enligt angivna fiskekort.
  • Att minst eftersträva att fiskevårdsåtgärder verkställs inom samma kostnadsram som föregående verksamhetsår.
  • Att åstadkomma bästa möjliga fångstavkastning från fisket.
  • Att beivra allt olovligt och olaga fiske inom området.
  • Att eftersträva delägarnas gemensamma önskemål beträffande efterlevnad, skötsel, förvaltning och övrigt gemensamt för hela området.

Organisationsnummer: 885001-1654

Kundnummer: 971, Område: 926.

Kontaktpersoner

Ordförande:
Benny Lundin
G:a Norrsundsvägen 12
817 92 Bergby 
0768 - 08 51 89  
  

Filer för nedladdning


Karta över Hamrånge FVOF

Fiskeområden i närheten av Hamrånge FVOF

Testeboån
Östby FVOF Testeboån Vittersjön Norrtjärn Gnöttjärn
Nedre Gavleåns
Västra Valbo
Fjärdens FVOF Hällsjön

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.