Hamrånge FVOF

Fiskekort Hamrånge FVOF 

Du kan köpa fiskekort till Hamrånge FVOF genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Hamrånge FVOF (885001-1654).

Naturliga vatten.

Årskort

ÅRSFISKEKORT: 500 kronor gällande kalenderår för vatten inom hela Fiskevårdsområdet med undantag för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.
Kortet berättigar till krokfiske med två handredskap + 15 st. Angeldon.

 Gäller ej för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.

Pris: 500 kr* (SEK)
 
Dygnskort

DYGNSFISKEKORT: 100 kronor gällande 24 timmar från klockslag för hela Fiskevårdsområdet med undantag för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.
Kortet berättigar till krokfiske med två handredskap + 15 st. Angeldon.

 Gäller ej för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.

Pris: 100 kr* (SEK)
 
Dygnskort

DYGNSFISKEKORT: 100 kronor gällande 24 timmar från klockslag för endera TORRHEDSTJÄRN eller NORRLÄXEN. Kortet berättigar endast till fiske med ett handredskap, för NORRLÄXEN ENDAST FLUGSPÖ, samt ISFISKE med ett handredskap.
Kortpriset kan eventuellt höjas under kalenderåret vid höjda priser på sättfisk.

Pris: 100 kr* (SEK)
 

Kompletering naturliga vatten.

Årskort Komplettering

Kortet får endast lösas av innehavare av årsfiskekort för Fiskevårdsområdet och berättigar till fiske med något av redskaps alternativen A, B, C, eller D enligt följande:
Kortet gäller hela FISKEVÅRDSOMRÅDET med undantag för SÖRSUNDET, TORRHEDSTJÄRN, NORRLÄXEN och BÄCKAR och Åar. För Dammsjön och HAMRÅNGEFJÄRDEN är det förbud för nätfiske hela året.
A. Fyra nät med en sammanlagd längd av maximalt 120 meter, maxhöjd 1.8 meter.
B. Fyra ryssjor med ingång ej överstigande 1,2 meter.
C. Långrev med maximalt 150 krokar.
D. Fyra mjärdar ej överstigande 1,2 meter.

 Gäller ej för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.

Pris: 500 kr* (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Hamrånge FVOF erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Din varukorg är tom.