Trollebosjöns FVOF

 

Värnen (Trollebosjön)

  Jönköpings län / Vetlanda kommun.

Värnen, även kallad Trollebosjön, ligger i Vetlanda kommun ca 2 mil sydöst från Vetlanda. Sjön ingår i Emåns vattensystem och avvattnas via Farstorpaån (Skärveteån).

Sjöytan är 283 ha och strandlinjen är 18,9 km. Värnen omges till största delen av skog. Det är en grund sjö med ett medeldjup på ca 3 m. Fem djuphålor finns där det är mer än 5 m djupt. Maxdjupet är 17 m. Sjön är till stora delar långgrund och vassbevuxen i strandlinjen vilket gör fiske från land begränsad.

Roddbåt finns att hyra för dem som ej har möjlighet till egen båt i sjön.

Abborre och gädda är de vanligaste fiskarterna i sjön men även braxen, karpfisk, mört, sarv, sik och sutare förekommer.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Vanlig

Sik


Lite

Signalkräfta


Sällsynt

Sarv


Sällsynt

Sutare


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt

Karp


Sällsynt
 

Trollebosjöns FVOF

Fiskevårdsområdets ändamål är att främja och ordna fisket i nämnda vatten samt att upplåta fiske genom försäljning av fiskekort till allmänheten.

Organisationsnummer: 802427-2802

Kundnummer: 3047, Område: 3052.

Kontaktpersoner

Kjell Sandahl
070 - 655 26 83


  

Fiskeområden i närheten av Trollebosjöns FVOF

Vigotten-Lillsjöns FVOF
Serarpssjön
Säljen.
Emån
Saljen, Skirösjön, Skärvetesjön med åar.

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.