Trollebosjöns FVOF

 

Värnen (Trollebosjön)

  Jönköpings län / Vetlanda Kommun.

Värnen, även kallad Trollebosjön, ligger i Vetlanda kommun ca 2 mil sydöst från Vetlanda. Sjön ingår i Emåns vattensystem och avvattnas via Farstorpaån (Skärveteån).

Sjöytan är 283 ha och strandlinjen är 18,9 km. Värnen omges till största delen av skog. Det är en grund sjö med ett medeldjup på ca 3 m. Fem djuphålor finns där det är mer än 5 m djupt. Maxdjupet är 17 m. Sjön är till stora delar långgrund och vassbevuxen i strandlinjen vilket gör fiske från land begränsad.

Roddbåt finns att hyra för dem som ej har möjlighet till egen båt i sjön.

Abborre och gädda är de vanligaste fiskarterna i sjön men även braxen, karpfisk, mört, sarv, sik och sutare förekommer.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Mört

Rikligt

Braxen

Vanlig

Sik

Lite

Signalkräfta

Sällsynt

Sarv

Sällsynt

Sutare

Sällsynt

Siklöja

Sällsynt

Karp

Sällsynt
 

Trollebosjöns FVOF

Fiskevårdsområdets ändamål är att främja och ordna fisket i nämnda vatten samt att upplåta fiske genom försäljning av fiskekort till allmänheten.

Kundnummer: 3047, Område: 3052.

Kontaktpersoner

Kjell Sandahl:
070 - 655 26 83


  

Fiskeområden i närheten av Trollebosjöns FVOF

Serarpssjön
Säljen.
Emån
Saljen, Skirösjön, Skärvetesjön med åar.
Övrasjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.