Yxerns FVOF

 

Yxern

  Kalmar län / Vimmerby och Västervik kommun.

Yxern, Kalmar läns största insjö men likväl ganska okänd och anonym, omgiven av barrskog med en härlig känsla av vildmark. Det sägs om Yxern – som om en del andra sjöar – att den har 365 öar. Ingen har väl räknat dem, men många är de.

Sjön har en oregelbunden figur med många vikar och uddar. I sjöns södra del finns ett våtmarksområde med vassar och strandängar.

I sjön finns ett mycket rikt fågelliv med häckande storlom, fiskgjuse och häger. Vidare häckar brunand, brun kärrhök, vattenrall, småfläckig sumphöna, rörhöna, storskrake och skrattmås.

Fiskbeståndet är rikligt med bl a gädda, abborre, siklöja och storvuxna bestånd av gös. Sedan pesten på 1970-talet ödelagt Yxerns fina bestånd av flodkräfta inplanterades signalkräfta under 80-talet. Denna inplantering gav mycket goda fångster under 90-talet, men under senare tid har fångsterna varierat kraftigt.

Sjön är genom sin skärgårdsliknande natur mycket attraktiv för det rörliga friluftslivet. Vid Gröpplesand finns en fin badplats och goda möjligheter till bad, det finns även vid kala klippor ute i sjön. 

Sjöns stränder är bitvis långgrunda, på andra ställen stupar klippor lodrätt i vattnet. Sjön når ett djup av 26 meter på några ställen. Vattnet är av god kvalité med bra ph-värde. Det har en något brun färgton genom humusämnen från kringliggande skogsmark.

Det finns gott om grund och stenar i Yxern. Sjön är dessutom reglerad och vattenståndet kan variera kraftigt så ta det försiktigt.


Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Nors


Normalt

Sarv


Normalt

Björkna


Normalt

Gärs


Lite

Signalkräfta


Sällsynt

Endast berättigat fiskerättsägare.

Lake


Sällsynt

Sutare


Sällsynt
 

Yxerns FVOF

Organisationsnummer: 833200-7031

Kundnummer: 581, Område: 541.

Kontaktpersoner

Magnus Danlid

0705 - 33 50 60
  
  

Fiskeområden i närheten av Yxerns FVOF

Solaren
Borstingen
Bysjön, Malmingen
Krön
Hummeln

Anslutna fiskeområden i Kalmar län
 Din varukorg är tom.