Borstingens FVOF

 

Borstingen

  Kalmar län / Vimmerby kommun.

Borstingen, 67 ha stor, är belägen cirka 4 km öster om Vimmerby i riktning mot Västervik längs Rv40.
Omgiven av både löv- och barrskog ger den en härlig naturupplevelse trots sin närhet till riksvägen.


Det klara kalla källvattnet med bra vattenkvalité och pH-värde i kombination med djuphål på upp emot 25 meter skapar förutsättningar för ett spännande fiske.
De arter som finns är gädda, abborre, mört, sutare, lake och signalkräfta.
Borstingens fina bestånd av flodkräfta ödelades av pesten i slutet av 1970-talet varefter signalkräfta inplanterades på 80-talet.
Denna inplantering gav på vissa ställen i sjön goda fångster i slutet av 90-talet, men numera varierar fångsterna kraftigt och av den anledningen är kräftfiske endast tillåtet för mark-/vattenägare mellan första onsdagen i augusti och sex veckor framåt..


Fiskarter


Abborre


Vanlig

Mört


Vanlig

Gädda


Normalt

Sutare


Lite

Lake


Sällsynt
 

Borstingens FVOF

Borstingens Fiskeförening bildades på 1930-talet för att ombildas till Fiskevårdsområdesförening 1991 och vi förvaltar fisket i vår källsjö med klart och djupt vatten som saknar tillflöden och bara har ett utflöde.

Vårt långsiktiga mål är att genom ett väl avvägt fiske behålla och utveckla de fiskarter som finns idag med bibehållen vattenkvalité.

Borstingens fiskevårdsområde drivs tillsammans av ett antal mark-/vattenägare. Fiskeklubbar är välkomna att arrangera tävlingar hos oss, se uppgifter under Kontaktpersoner.

Skolor är välkomna att arrangera provapå-fiskedagar hos oss, se uppgifter under Kontaktpersoner.

Organisationsnummer: 802600-8964

Kundnummer: 3194, Område: 3239.

Kontaktpersoner

Bertil Carlsson

0705 - 46 92 63


  

Fiskeområden i närheten av Borstingens FVOF

Bysjön, Malmingen
Solaren
Krön
Gränssjöns FVF Gränssjön
Yxern

Anslutna fiskeområden i Kalmar län
 Din varukorg är tom.