Bellvik-Rörströms FVOF

Fiskekort Bellvik-Rörströms FVOF 

Fiskeförbud råder i sjösystemets strömmande vatten 10 Maj - 10 Juni ( harrleken ),

Nätförbudet gäller från: 1 september t.o.m. 15 oktober (öringsleken).

Fiskeförbud i Rojkatjärn råder till 2 veckor efter öring-,  respektive röding utsättning, ( aviseras separat ).

 Minimimått: Minsta tillåtna längd för att avliva en laxartad  fisk är 35 cm. Längden mäts från huvudets nos till stjärtfenans yttersta ände. För fisk som fångas i bäckar, (bäcköring)  är minimimåttet 20 cm.

               Övriga restriktioner:

  Gädda med längd över 75 cm släpps tillbaka i sjön.

   Attraktiv abborre med vikt över 1 kg släpps också tillbaka.

Du kan köpa fiskekort till Bellvik-Rörströms FVOF genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Bellvik-Rörströms FVOF (893202-0897).
Dygnskort
Pris: 80 kr* (SEK)
 
Veckokort
Pris: 150 kr* (SEK)
 
Årskort
Pris: 300 kr* (SEK)
 

Put and take vatten

Dagkort Rojkatjärn

Max 3 ädelfiskar.

Pris: 100 kr* (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Bellvik-Rörströms FVOF erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Målsman måste ha tagit del av och godkänt gällande fiskeregler och föreskrifter.
 Din varukorg är tom.