Hungesjöns FVOF

Tillgängliga fiskekort för Hungesjöns FVOF 

Kortet är personligt och kan inte överlåtas.

Minimimått på Öring och Röding är 30 cm i samtliga vatten.

Barn under 15 år fiskar gratis på målsmans kort och kvot. Ensamt barn = eget kort

Du kan köpa fiskekort av Hungesjöns FVOF genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Hungesjöns FVOF redovisar ej moms.

Naturliga vatten.

Dygnskort
 Detta kort är giltigt för Björnsjön samt Hungesjöarna
Pris: 100 kr (SEK)
 
Årskort Hungesjöarna
Pris: 300 kr (SEK)
 

Fiskekort för fiskerättsägare / ortsbor.

Årskort fiskerättsägare / ortsbor
 Endast för fastboende och fiskerättsägare. Ni MÅSTE vara ägare till fiskerätt eller vara skriven på orten för att lösa årskort för 100kr. Kontrollavgift på 500 kr tas ut vid felaktigt fiskekort.
Pris: 100 kr (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Hungesjöns FVOF erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Om barnet fiskar utan målsman krävs eget fiskekort för barnet.
 Din varukorg är tom.