Jogens FVO

Tillgängliga fiskekort för Jogens FVO 

Du kan köpa fiskekort av Jogens FVO genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Jogens FVO (802600-0300).
Årskort

Årskortet berättigar enbart till fiske med handredskap. Kortet gäller under 1 år (365 dagar). Dessutom ingår rätt att fiska med dragrodd och trolling samt max 10 angeldon under vintertid. Fiskekorten är personliga och skall medföras under fiske. Barn och ungdom under 16 år får fiska i vuxens sällskap som löst fiskekort.


Pris: 300 kr (SEK)
 
Veckokort/familjekort

Veckokortet gäller för familj (två vuxna + barn under 16 år) och berättigar enbart till fiske med handredskap under 1 vecka (7 dagar). Dessutom ingår rätt att fiska med dragrodd och trolling samt. Fiskekorten är personliga och skall medföras under fiske. 


Pris: 150 kr (SEK)
 
Dagkort
Dagkortet är giltigt ett dygn och berättigar enbart till fiske med handredskap under 1 dag (24 timmar). Dessutom ingår rätt att fiska med dragrodd och trolling. Fiskekorten är personliga och skall medföras under fiske. 
Barn och ungdom under 16 år får fiska i vuxens sällskap som löst fiskekort.
Pris: 40 kr (SEK)
 
Dagkort Ungdom
Dagkortet är giltigt ett dygn och berättigar enbart till fiske med handredskap under 1 dag (24 timmar). Det rabatterade priset för detta kort gäller barn och ungdom under 18 år.Man får även rätt att fiska med dragrodd och trolling. Fiskekorten är personliga och skall medföras under fiske. 

 

Pris: 20 kr (SEK)
 
Dagkort/isfiske
Dagkortet/isfiske är giltigt ett dygn och berättigar enbart till fiske med handredskap under 1 dag (24 timmar) samt max 10 angeldon. Fiskekorten är personliga och skall medföras under fiske. 
Pris: 60 kr (SEK)
 
Gruppkort för föreningar och klubbar pimpel is
Dagkort/grupp är giltigt under 1 dag (24timmar) och gäller enbart handredskap och fiske på is. Priset avser per påbörjat 10-tal deltagare från föreningen 
Pris: 100 kr (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Jogens FVO erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Din varukorg är tom.