Jogens FVO

Fiskekort Jogens FVO 

Du kan köpa fiskekort till Jogens FVO genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Jogens FVO (802600-0300).
Årskort

Årskortet berättigar enbart till fiske med handredskap. Kortet gäller under 1 år (365 dagar). Dessutom ingår rätt att fiska med dragrodd och trolling samt max 10 angeldon under vintertid. Fiskekorten är personliga och skall medföras under fiske. Barn och ungdom under 16 år får fiska i vuxens sällskap som löst fiskekort.

Pris: 400 kr (SEK)
 
Dagkort

Dagkortet är giltigt ett dygn och berättigar enbart till fiske med handredskap under 1 dag (24 timmar). Dessutom ingår rätt att fiska med dragrodd och trolling. Fiskekorten är personliga och skall medföras under fiske. Obs fiske med angeldon ingår inte, se isfiske.

Barn och ungdom under 16 år får fiska i vuxens sällskap som löst fiskekort.

Pris: 50 kr (SEK)
 
Dagkort Ungdom

Dagkortet är giltigt ett dygn och berättigar enbart till fiske med handredskap under 1 dag (24 timmar). Det rabatterade priset för detta kort gäller barn och ungdom under 18 år.Man får även rätt att fiska med dragrodd och trolling. Fiskekorten är personliga och skall medföras under fiske.

Pris: 20 kr (SEK)
 
Dagkort/isfiske

Dagkortet/isfiske är giltigt ett dygn ochberättigar enbart till fiske med handredskap under 1 dag (24 timmar) samt max10 angeldon. Fiskekorten är personliga och skall medföras under fiske.

Pris: 70 kr (SEK)
 
Gruppkort för föreningar och klubbar pimpel is

Dagkort/grupp är giltigt under 1 dag (24timmar) och gäller enbart handredskap och fiske på is. Priset avser per påbörjat 10-tal deltagare från föreningen

Pris: 150 kr (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Jogens FVO erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Din varukorg är tom.