Tärna FVO

Fiskekort Tärna FVO 

Du kan köpa fiskekort till Tärna FVO genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Tärna FVO (895401-2616). Gå direkt till: Tilläggskort, Strömfiske i Tärnaån & Umeälven nedströms Portbron, Fritidsboende, Ortsbor, Fiskeättsbevis och Trollingfiske Gäutan, Stor-Laisan, Västansjön

Dygnskort sportfiske utom Tärnaån och Umeälven

Gäller för ett handhållet spö.

Pris: 50 kr (SEK)
 
Veckokort sportfiske utom Tärnaån och Umeälven

Gäller för ett handhållet spö.

Pris: 200 kr (SEK)
 
Årskort sportfiske utom Tärnaån och Umeälven

Kalenderår, giltigt till 31 december. Gäller för ett handhållet spö.

Pris: 350 kr (SEK)
 

Tilläggskort

Extrakort sportfiske för familjemedlem

För familjemedlemmar till årskortsinnehavare. Endast giltigt tillsammans med giltigt årskort.
Gäller för ett handhållet spö.

Pris: 75 kr (SEK)
 

Strömfiske i Tärnaån & Umeälven nedströms Portbron

Dygnskort - Strömfiske

Dygnskort för strömfiske i Tärnaån samt Umeälven nedströms Portbron. Gäller för ett handhållet spö.

Pris: 100 kr (SEK)
 
3-dygnskort - Strömfiske

3-dygnskort för strömfiske i Tärnaån samt Umeälven nedströms Portbron. Gäller för ett handhållet spö.

Pris: 250 kr (SEK)
 

Fritidsboende, Ortsbor, Fiskeättsbevis

Årskort Fritidsboende

Får lösas av ägare till fritidshus/lägenhet inom FVO. I de fall fastigheten är samägd ska varje delägare lösa eget tillstånd.
Inkluderar ägrens hushåll.
Sportfiske med ett handhållet spö/pers. 5 nät, krok och utter, ej ståndkrok.

Pris: 500 kr (SEK)
 
Årskort Ortsbo

Får lösas av fast boende.
Inkluderar ägarens hushåll.
Sportfiske med ett handhållet spö/pers. 10 nät, krok och utter, ej ståndkrok.

Pris: 200 kr (SEK)
 
Årskort Fiskerättsbevis

Får lösas av ägare till jordbruksfastighet/mantalsatt jord.
Får även lösas av ägare till fritidshustomt där fiskerätt ingår enligt servitut som kan styrkas genom lagfartsbevis.
I de fall där fastigheten är samägd ska varje delägare lösa eget fiskerättsbevis.

Pris: 50 kr (SEK)
 
Personl. Tilläggskort Strömfiske Tärnaån/Umeälv

Kan endast lösas i kombination med Fritidsboendekort, Ortsbokort och Fiskerättsbevis.
Gäller för ett handhållet spö/pers.

Pris: 150 kr (SEK)
 

Trollingfiske Gäutan, Stor-Laisan, Västansjön

Dygnskort - Trollingfiske

Dygnskort för trolling i Gäutan, Stor-Laisan och Västansjö.

Pris: 200 kr (SEK)
 
3-dygnskort - Trollingfiske

3-dygnskort för Trolling i Gäutan, Stor-Laisan och Västansjö.

Pris: 400 kr (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Tärna FVO erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Barn under 16 år fiskar i sällskap med kortinnehavaren på dennes fiskekort.
 Din varukorg är tom.