Vindommens FVO

  Vindommens FVO - regelverk

Fiskekortet gäller för fiske med handredskap. 

REGLER FÖR FISKET
Handredskapsfiske i Vindommen upplåtes mot ovanstående avgifter till allmänheten. I begreppet handredskapsfiske inkluderas i detta fall även s.k. dragrodd och trolling (med motor) dock krävs särskilda fiskekort och antal spön maximeras till 2 spön per fiskekort och 6 spön per båt.

Årskort löper 12 månader från tecknandet. Samtliga fiskekort gäller för familj, dvs två personer som lever i
äktenskap eller i äktenskapsliknande former inklusive barn under 16 år.

Förbud gäller för allt kortfiske inom ett avstånd av 100 meter till utmärkta fasta redskap. Fiskekort skall alltid medföras vid fiske. Representanter för fiskevårdsområdet har rätt att kontrollera att giltigt fiskekort finns.

Fångstbegränsningar och minimi-/maximimått för gös och gädda
  • Gös:    minimimått  45 cm maximimått  70cm
  • Gädda:   minimimått  50cm  maximimått  80 cm
Av gädda begränsas fångsten som får tas upp till max 3 fiskar per fiskekort och dygn. För gös gäller max 1 st fisk per dygn och kort.


2023-02-09 | https://www.ifiske.se/fiskekort-vindommen.htm?rules=72 | www.ifiske.se
 Din varukorg är tom.