Yxningens FVO

  Yxningen FVO - regelverk

Fritt fiske för barn och ungdomar till och med 17 år endast i målsmans sällskap som innehar giltigt fiskekort (på dennes kort).

Ismete är tillåtet med max 8 beten/kort  (godkänd utrustning är spö med rulle och krok) Inget annat redskap.

Fiske får ej ske närmare än 50 meter från brygga

För dragfiske med motor under gång så gäller att inga hjälpmedel som förändrar betets naturliga djupgång får användas, ej heller s.k. sidoparavaner samt att endast 1 bete per fiskekort är tillåtet på vanligt fiskekort.

Fiskekortet gäller endast för handredskapsfiske. Gäller ej för kräftfiske eller trollingfiske.
Max 2 Laxfiskar/dygn varav max 1 röding. 

Trolling kortet gäller endast för trollingfiske och fångst av 2 laxfiskar per dygn varav max 1 röding. Med trollingfiske menas fiske med djupriggar eller liknande för fiske med båt under gång. Kortet är personligt och gäller även make/maka/sambo samt barn under 18 år. Fiskekortet måste alltid medföras. Gäller endast för trollingfiske, max 8 spön/beten per kort, endast 1 kort per båt är tillåtet, max en krok per bete, detta för att underlätta Catch and release. Max 2 laxfiskar varav max 1 röding per dygn och kort/båt är tillåtet. Årskortet gäller 1 år från och med inköpsdatum.

Minimimått:
Gädda 40 cm

Öring Fångstförbud hela året

Röding 60 cm Fångstförbud 15 sept. -15 dec

Ål 53 cm

Lax 60 cm

Markägare med del i Yxningen äger rätt till fritt fiske för familjen på eget vatten, vid fiske på ej eget vatten skall vattenägarkort lösas, kontakta styrelsen. Vid fiske med fasta redskap skall dessa vara VÄL UTMÄRKTA samt försedda med namn eller fastighetsbeteckning, för att lätt kunna identifieras. Vi rekommenderar maskstorlek 60 mm på nät.

Fisketillsyn av fisket i Yxningen utförs av länsstyrelsen utsedda tillsynsmän. Dessa har av fiskevårdsföreningens styrelse fått befogenheter att bevaka att dessa regler följs. Var aktsamma om vår unika sjö, visa hänsyn intill naturområden, speciellt till sjöns fågelliv under häckningstider. Elda inte på klipporna samt skräpa inte ner, ta med er skräpet hem.


2023-01-31 | https://www.ifiske.se/fiskekort-yxningen.htm?rules=43 | www.ifiske.se
 Din varukorg är tom.