Billerud Korsnäs Kolåsen

Teckenförklaring för kartan
  Jämtlands län / Åre Kommun.

 Kartpunkter

 Germundtjärn

 Måstjärn

 Storvallån

 Ycklan

 Bergtjärn

 Gravatjärn

 Grundtjärn

 Nordfjärden

 Oxögat

 Sandtjärn

 Torön

 Åcklingen

Fiskeområden i närheten av Billerud Korsnäs Kolåsen

Juvuln
Kallsjön, Gåstjärn, Utsulan m fl vatten
Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten
Åresjön-Åreälven mfl
Häggsjön, Holmtjärn, Hallåstjärn, Diggernästjärn m.fl
Kallsjön, Häggsjön m fl vatten
Fröåtjärn

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.