Ullatti FVOF

Ängesån, Puorojärvi & Karrajärvi

Teckenförklaring för kartan
  Norrbottens län / Gällivare kommun.

 Kartpunkter

 Fiskekortsförs.

Ullattimacken

 Ylivuopion niemi

 Välimaan saari

 Verkkolahti

Mycket fin harrfiskesträcka ner mot kuomosaari

 Valtionhaara

 Ullattijärvet

2 sjöar ute på en myr!

 Tuurakaltio

 Tommin ranta

 Riitaniemi

Fin strömsträcka med harr och öring

 Rantatalon saari

 Puorojärv

Flera mindre sjöar i området, Abborre

 Pietukka

Restaurerad sträcka, med utmärkt Harr, örings och laxfiske relativt djupt. Grundare uppströms vilket domineras av bra harrbestånd

 Pierujoki

Mycket fin öring och harrbäck, observera att ALL öring ovillkorligen måste släppas tillbaka

 Pauluksen ranta

 Patosaari

 Nurmisuanto

 Mätäranta

Grundare strömsträcka med bra harrbestånd

 Mäntyvaaranjärvi

naturliga bestånd av abborre och kanske öring? vem vet...

 Myllyranta

Fiske ej upplåten i bäcken och i bäckmynningen

 Mellonmukka

nerströms finns flera små strömsträckor

 Makausranta

 Mailiojoeunsu

Fin sträcka mitt emot en liten bäcks utlopp. Relativt grunt med många små djupgropar I bäcken och mynningen råder fiskeförbud

 Luhtaranta niemi

 Luhtaranta

 Laukkupuoli

 Lassukka

 Kuusivuopion saari

Härifrån och uppströms i princip ända till Pietukka är en utmärkt harrfiskesträcka speciellt bra lämpad för torrfluga då det är relativt grunt. Känsligt för vattenstånd och väder

 Kuomosaari

Kort bra strömsträcka med främst harr

 Kuomoranta

Djupt, Harr, öring gädda och lax vid rätt tillfälle

 Kraftlinjen

Goda förutsättningar för lax

 Kotaranta

 Kojuperä

 Kiviniemi, Kotavuopion niemi

Kiviniemi på östra sidan, Kotavuopion niemi på västra sidan

 Karrajärvi

Bestånd av Abborre, Gädda och Öring, bäckutlopp i södra änden, fler sjöar finns i området

 Kamarin saari/ Lassin niemi

 Jänkänpään saari

 Isovuopion niemi

 Isokoski

Fors med öring

 Harriniemi

 Fethon saari

 Armonranta

 Angerusta

 Alatalon tiensuu/puukkoranta

 Aksujärvi

För den som söker utmaning finns denna sjö ute på en riktig blötmyr, sjön är djup, bottenlös enligt vissa. Här finns karpfisken ruda och gädda

 Ajos, Ullattin saari

Lax och Harrsträcka, flugfiske rekomenderas Även spinnfiske brukar fungera bra. Mörka eller svarta små spinnare ger oftas utdelning. Relativt djupt

 Ajos, Palon maa saari

Djupfåra väldigt nära östra stranden, med snabbt vattenflöde. Torrflugefiske, alternativt småspinnare efter stridbar harr

 Ajos, forssträcka

Snabbströmmande vatten med öring- och harrbestånd och även lax Känsligt för vattenstånd och väder

 Rastplats / Vindskydd

Gamla brohuvudet vägbro RV394

 Myllyranta

Myllyranta - Bilväg fram till rastplatsen Fiske i bäcken och bäckmynningen ej tillåten

 Mailiojoensuu, vindskydd och utedass

 Karjalanoja

Karjalanoja - skogsväg fram till vindskyddet

 Karamellanmukka

Vindskydd och utedass

 Ajos

Ajos, skogsbilväg fram till vindskyddet

 Ullattilogen

Möjlighet för husvagnsuppställning, mat och fikaservering

 Ullatti byastuga

 Ullatti FVOF

Fiskeområden i närheten av Ullatti FVOF

Saarikoski, Kalixälven, Käyräjärvi m fl vatten
Renoträsket
Torneälv, Tärendöälv, Piilojärvi m fl vatten
Soutujärvi
Stor-Saiti, Lill-Saiti och Banansjön
Lainioälven
Nuolajärvi

Anslutna fiskeområden i Norrbottens län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.